Oppgave: Arbeidsoppdrag

Morten og Minoos IKT-support

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Morten og Minoo
Fotograf: Corbis
 

Det engelske ordet «support» betyr støtte og er mye brukt i IKT-bransjen.

I denne oppgaven kan du arbeide videre med noen av de punktene som du bør tenke på når du skal starte en bedrift.

Vennene Morten og Minoo vil starte en bedrift. Til sammen vet de mye om IKT og mobiltelefoner. Lærere og elever ber dem daglig om hjelp til å løse ulike problemer, så de synes de like godt kan starte sitt eget supportfirma. De bestemmer seg for navnet Morten og Minoos IKT-support.

  1. Formuler minst tre mål for Morten og Minoos IKT-support.
  2. Tallfest og/eller tidfest hvert av målene du laget i punkt 1.
  3. Vurder om målene du har laget, er realistiske. Tror du de lar seg gjennomføre i praksis?
  4. Lag et forslag til hvilke varer og tjenester Morten og Minoos bedrift kan tilby. Utform beskrivelsen slik at den kan brukes som produktbeskrivelse i en forretningsplan.
  5. Lag en liste over hva slags type lokaler bedriften trenger. Hvilket utstyr må de to vennene kjøpe for å starte bedriften sin?
  6. Lag et utkast som beskriver arbeidsdelingen mellom Morten og Minoo. Hvem skal gjøre hvilke oppgaver?
Relatert innhold

Faglig

Praktisk stoff