Fagstoff

Finansiering

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskeliste

  • Kapital = penger
  • Finansiere = å skaffe penger til en bedrift
  • Egenkapital = penger som en person eller bedrift eier selv
  • Gjeld = lån, penger lånt i banken

 

Penger  

Ung gründer som trenger penger. Foto.   

Skal du starte en bedrift, trenger du penger til å dekke utgiftene. Du skal kjøpe utstyr, leie lokaler og ta ut lønn. Hvordan skaffer du disse pengene? Finansiering dreier seg nettopp om dette.

Hvordan skal du skaffe pengene?

En ny bedrift må skaffe penger til for eksempel husleie, IKT-utstyr, råvarer og handelsvarer.

Når du har satt opp en liste over hvilke utgifter bedriften din vil ha i oppstartsfasen, må du vurdere hvordan du skal skaffe penger til å dekke disse utgiftene. Du må altså finne ut hvordan du skal finansiere bedriften din, hvordan du skal skaffe kapital. 

Kapital

Med kapital mener vi rett og slett penger – penger som du kan bruke til å dekke utgifter til husleie, utstyr og lønn.

Hvordan skal du skaffe kapital til bedriften? Du kan

  • bruke penger du selv eller forretningspartneren din har spart opp (egenkapital).
  • låne penger i banken. Det kalles også gjeld, det vil si at du skylder penger.

Når du søker om lån fra banken, er det viktig at forretningsplanen din forteller hvordan du har tenkt å tjene penger på bedriften. Forretningsplanen bør vise at det er sannsynlig at du klarer å tjene penger, slik at banken seinere får igjen pengene de har lånt deg – med renter. 

Forsikring

Husk at du må tegne forsikring for bedriften din så snart du starter opp. Skulle du oppleve brann eller tyveri, kan du da få verdiene dine tilbake.

Tips

En bedrift bør tåle å tape penger i begynnelsen. Men hvis egenkapitalen er for lav, tåler den ikke det. Egenkapitalen bør derfor utgjøre minst 40 % av finansieringen.

Les mer om finansiering her.

 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Faglig

Generelt