Fagstoff

Organisasjonsplan

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskeliste

En organisasjonsplan 

 

  • er det mønsteret som dannes i bedriften når vi deler inn de ansatte i grupper og avdelinger.

  • gir en oversikt over ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver

  • er ofte illustert i form av en modell som gjerne viser navn på ledere og avdelinger

 VektereVektere fra Securitas på jobb i Oslo sentrum  

I stedet for ordet organisasjonsplan bruker vi også ordet organisasjonskart.

 

 Åpen kontorlandskapÅpne kontorlandskap letter ofte samarbeidet mellom de ansatte  

Bedriftsmedarbeidere. Foto.   

Alle organisasjoner trenger en ledelse. I tillegg må ansvaret for bedriftens arbeidsoppgaver deles mellom de ansatte. Bedriftene er derfor ofte organisert i avdelinger med hver sine oppgaver og hver sine ledere. I tillegg har bedriften gjerne en ledergruppe som administrerer (leder) det hele. En slik oversikt over hvordan bedriften er organisert, kaller vi organisasjonsplan.

Hva er en organisasjon?

En organisasjon er en gruppe mennesker som arbeider under en felles ledelse mot felles mål.

Bedriften Statoil er en organisasjon. Det er også kioskkjeden Narvesen, miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom og flyselskapet SAS.  

Arbeidsdeling

Som ansatt får du arbeidsoppgaver etter hvilke kvalifikasjonerKvalifikasjon: en utdanning eller opplæring som gjør deg egnet til å utføre en bestemt oppgave. du har (hva du kan). Det vil si at dersom du er utdannet som resepsjonist i hotellfaget, er du kvalifisert til å arbeide i resepsjonen på de fleste hoteller.

Dette kaller vi «arbeidsdeling etter funksjon». Funksjonene er gjerne samlet i avdelinger: Vi har økonomer i økonomiavdelingen, selgere i salgsavdelingen og IKT-medarbeidere i IKT-avdelingen.

Vi kan også ha en arbeidsdeling etter produkter, tjenester, produksjonsprosess eller geografisk beliggenhet. Det vil for eksempel si at alle i bedriften som arbeider med å produsere, markedsføre og selge et bestemt produkt, er organisert i samme avdeling. 

Organisasjonsplan

Det mønsteret som dannes i bedriften når vi deler inn de ansatte i grupper og avdelinger, kaller vi organisasjonsplan. Av planen går det fram hvordan arbeidsoppgavene er fordelt. Oversikten viser ofte avdelingenes navn og gjerne navnet på lederne.

På tegningen nedenfor ser du et eksempel på organisasjonsplan. Bedriften er organisert slik at jo høyere opp i hierarkietHierarki: en rangordning der de som er øverst, har mer ansvar og myndighet enn de lenger nede i hierarkiet du kommer, desto mer ansvar (plikter) og myndighet (rett til å bestemme) har du. Vi sier at strukturen er hierarkisk.

LinjeorganisasjonLinjeorganisasjon. Klikk på illustrasjonen for å forstørre bildet 
 Linje-/staborganisasjonLinje-/stabsorganisasjon. Klikk på illustrasjonen for å forstørre bildet  

Trengs det en organisasjonsplan når du starter en bedrift?

Når du starter en ny bedrift, har du sjelden mange partnere, kanskje bare en. Da trenger du ikke å lage noen stor organisasjonsplan.

Dere bør likevel beskrive hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, og hvem som skal gjøre hva. Dette gjelder selv om du og partneren din er gode venner. Et vennskap er noe vi tar vare på. Hvis vi bare har muntlige avtaler, viser all erfaring at vi lett glemmer hva som er avtalt. Vi «husker» gjerne bare det som er til fordel for oss selv.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt