Oppgave: Arbeidsoppdrag

Hvilke lokaler trenger du?

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 Arbeidsbord og stol i tomt kontorlokal
Opphavsmann: Corbis
 

I denne oppgaven skal du vurdere hva slags lokaler og utstyr du trenger når du skal starte en ny bedrift.

Ta utgangspunkt i klassens ungdomsbedrift eller en tenkt bedrift.

Lag en liste med krav som bør stilles til et lokale for denne bedriften, og hva slags utstyr den trenger. Lag gjerne en skisse av lokalet og finn reelle priser på inventar og utstyr.

Alternativt kan du gå til nærmeste tettsted og sjekke ut butikklokaler for å se på ulike løsninger, studere beliggenheten, parkeringsmuligheter, utstillingsvinduer, størrelsen, muligheter for utvidelse, nødvendig utstyr osv.

Lag til slutt en presentasjon for resten av klassen der du legger fram resultatene av undersøkelsen din.

Relatert innhold

Faglig

Praktisk stoff