Fagstoff

Målsettinger

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mål kan være

 

 • kvantitative, det vil si konkrete, målbare og tallfestede mål. Som for eksempel: Å skaffe seg minst ti faste kunder innen et år.
 • kvalitative, det vil si generelle mål som ikke kan tallfestes eller måles. Som for eksempel: Å bli den beste supportbedriften i lokalmarkedet. 

 

 IsbrevandringTaulag på Folgefonna, Juklevassbreen i Hordaland 
 Ski VMSki-VM 2011 Holmenkollen. Therese Johaug og Marit Bjørgen 

Kvinne bygger målkurve med klosser. Foto.   

Du er sikkert enig i at du bør ha et mål når du går i gang med et prosjekt. Hvis du for eksempel er på reise, vil stedene du besøker, være mål du har på reisen. På samme måte vil målsettingene du har for bedriften din, være en viktig del av forretningsplanen.

Mål

En bedrift må sette mål for arbeidet sitt. Målsettinger for bedriften kan for eksempel være

 • et tidspunkt da bedriften skal begynne å gå med overskudd
 • hvor mye penger du forventer at bedriften skal tjene
 • hvor stor del av markedet bedriften skal ta

De planene du etter hvert legger for bedriften, skal føre fram mot disse målene. 

Motiver for målene

Dersom du skal lede en gruppe mennesker som skal bestige et høyt fjell, bør du ha tenkt gjennom hvorfor du påtar deg et slikt risikabelt ansvar. Er du klar over motivene dine, kommer du trolig til å gjøre en bedre jobb.

Hva er så motivene dine for å starte egen bedrift?

 • Ønsker du å bli rik?
 • Ønsker du å bruke evnene dine fullt ut?
 • Ønsker du frihet?
 • Mener du at du er flink til å organisere og lede?
 • Eller er det heller noe du vil bevise overfor andre?

Tenk gjennom motivene dine og sett deg passende mål. 

Formuler og vurder målene

Skriv ned så klart og tydelig du kan, de målsettingene du har med bedriften din. Når du har laget en slik liste, bør du også vurdere målene. Det kan du gjøre ved å stille deg selv en del spørsmål:

 • Er målene tallfestet? (for eksempel med overskudd i kroner)
 • Er målene tidfestet? (med dato, måned, år)
 • Er målene realistiske? (Er de bare en drøm, eller kan jeg virkelig nå dem?)
 • Virker målene motiverende? (Får jeg energi og lyst til å jobbe videre med bedriften?)
 • Er det sammenheng mellom målene?

Når du har svart på disse spørsmålene, viser du for deg selv og andre hva du ønsker å oppnå med bedriften din. Sannsynligheten for å lykkes blir også større.

Skal du starte en liten IT-supportbedrift i nærmiljøet, kan du for eksempel sette deg som mål å skaffe minst ti faste kunder innen ett år eller å bli den beste supportbedriften i lokalmarkedet.

 

Oppgaver

Praktisk stoff for