Fagstoff

Forretningsplanen

Publisert: 02.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En forretningsplan

  • hjelper deg med å planlegge oppstarten av bedriften
  • fungerer som et arbeidsdokument og et kart å styre etter
  • er viktig når du skal søke lån i banken
  • bør være presis og kortfattet

 Ungdom som planlegger     
Å lage en forretningsplan er like viktig som å tegne et hus før en begynner å bygge det.
De fleste tabbene bør du gjøre på papiret! Det koster deg ingenting, men kan spare deg for mange ergrelser, mye tid og penger seinere.

Unge mennesker på kontoret. Foto.   

Skal du starte opp en bedrift, er det mange ting å huske på. Du bør derfor planlegge nøye. Som hjelp bør du lage en forretningsplan. En slik plan kan brukes som et arbeidsredskap. Den hjelper deg til å huske hva du må gjøre før bedriften kan starte opp. Forretningsplanen er også viktig dersom du skal søke om lån til bedriften fra en bank.

Forretningsideen er bærebjelken i forretningsplanen. Forretningsplanen bør derfor beskrive både forretningsideen, formålet med bedriften og hvordan du på beste måte skal gjennomføre forretningsideen med minst mulig risiko.  

Hva skal forretningsplanen inneholde?

Forretningsplanen er et dokument som bør beskrive disse punktene:

Nr. Innhold Les mer
1 Sammendrag (resymé)  
2 Forretningsidé Hva er en forretningsidé? 
3 Målsettinger Målsettinger 
4 Arbeidsbetingelser (SOFT-analyse) Markedsstrategi 
5 Markedsgrunnlag (markedsanalyse) Kundegrunnlag 
6 Markedsstrategi (markedsplan) Markedsstrategi 
7 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelser 
8 Lokaler og utstyr Lokaler og utstyr 
9 Organisasjonsplan Organisasjonsplan 
10 Finansiering  Finansiering 

 

 
Dokumentet bør være presist og kortfattet. Det må likevel ikke være så kortfattet at det går utover innholdet. Planen må blant annet gi svar på spørsmål som banken stiller når den behandler lånesøknader.

Hvorfor er arbeidet med å lage en forretningsplan viktig?

Forretningsplanen er blant annet viktig

  • for å planlegge oppstarten av bedriften
  • som et kart å styre bedriften etter når den har startet

Selve prosessen med å lage forretningsplan er ofte viktigere enn dokumentet i seg selv. Når du arbeider med å lage forretningsplanen, blir du nemlig klar over hvilke utfordringer bedriften din står overfor. Dette arbeidet sikrer derfor at forretningsplanen er gjennomtenkt.

Forretningsplanen skal ikke være et uforanderlig dokument. Planen må utvikles og endres i takt med at bedriften selv utvikler og endrer seg.

Se filmen under for gode tips til forretningsplanen: 

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold