Fagstoff

Artene er avhengige av hverandre (samliv og symbiose)

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Eple med hull fullt av veps.Både bier og veps er viktige for befruktning. Her spiser veps på et eple.
Fotograf: Øystein Sørbye
Naturen har mange eksempler på samliv (symbiose) der begge parter er avhengige av hverandre. Blant blomster og insekter er det mange eksempler på gjensidig avhengighet. Blomstene får overført pollen, mens insektene får nektar. Mange planter er helt avhengige av et samliv med sopparter i jorda. Dette kalles sopprot eller mykorrhiza og gir utveksling av nødvendige næringsstoffer. Mange av de vanlige matsoppene, som kantarell og steinsopp, lever i symbiose med trær.