Fagstoff

Artsmangfoldet trengs for å opprettholde næringskjeder og næringsnett

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Sommerfugl som sitter på en blomst.Klippeblåvinge. Mylderet av insekter utgjør næringsgrunnlaget for en stor del av fuglelivet, bl.a. meiser, sangere og svaler. Meitemark og snegler er mat for troster, pinnsvin og grevlinger. Ørret og laks lever av vanninsekter eller av insekter på og ved vannflaten. Mus holder liv i rever, ugler og rovfugler.