Fagstoff

Politisk reklame

Publisert: 27.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Reklamebyrået sidespaltebilde  

Huskelappen

Hensikten med politisk reklame er å påvirke holdninger og adferd.

 

Politisk propaganda er bevisst manipulering av tanker og følelser ved hjelp av sterke virkemidler.

 

I Norge er det forbud mot politisk TV-reklame.


 

Ressurser

Valgplakat for KrfEksempel på politisk reklame: Valgplakat for Kristelig Folkeparti (1981). 

 

Mediana (samleside): Politisk TV-reklame 

 

Hallo i valget  

Parodi på politisk reklame (Espen Beranek Holm, NRK). Se hele serien.

 

YES WE CAN 

TV-reklame for Barak Obama i 2008.

 

 

valgplakatOslo FrP brukte Stoltenbergs 22. juli-parole om "mer demokrati, mer åpenhet" på sine valgplakater foran kommunevalget i 2011.

Ikke-kommersiell reklame

Hensikten med politisk reklame er å påvirke holdninger til politiske spørsmål, eller få mottakeren til å gjøre det man ønsker, for eksempel stemme på et bestemt politisk parti. Politisk reklame har stort sett ikke kommersielle hensikter, slik vanlig reklame har, men ligner mer på holdningskampanjer (se verkstedet Informasjonstjenesten).

Informasjon eller propaganda?

Politisk informasjon er viktig i et demokrati. Vi må vite hva de partiene og personene vi skal stemme på, står for. Men i noen sammenhenger blir de politiske budskapene så ensidig at vi omtaler politisk reklame som propaganda. Propaganda er en bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. (Kilde: Store norske leksikon).

I forbindelse med stortingsvalg og lokalvalg får de fleste av oss postkassen full av brosjyrer som forteller hvilke saker de ulike partiene brenner for. Reklameplakater for politiske partier blir slått opp over alt. I norsk politikk er det mindre personfokus enn for eksempel i amerikansk politikk. Der er det vanlig med svære plakater som viser glamourbilder av politiske kandidater. I Norge fokuserer valgplakatene mer på partier og ideologiske standpunkter.

Forbud mot politisk TV-reklame

I USA bruker partiene mye penger på politisk reklame på de store TV-kanalene. Andre land har vært skeptiske til å la partienes tilgang til økonomiske ressurser prege valgkampen på tilsvarende måte. Den norske kringkastingsloven tillater i utgangspunktet ikke reklame for livssyn eller politiske budskap i fjernsyn. I 2008 ble denne bestemmelsen underkjent av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som mener at forbudet er i strid med prinsippet om ytringsfrihet.

Den norske regjeringen åpnet i 2009 for politisk reklame på Frikanalen, som er en egen kanal der frivillige organisasjoner kan fremme sine budskap. Både NRK og TV2 har fokus på redaksjonell dekning av valgkampen der alle politiske grupperinger kommer til orde, men slik at dette avspeiler partienes oppslutning i befolkningen.

Oppgaver