Fagstoff

Analyseskjema

Publisert: 09.08.2009, Oppdatert: 01.10.2014

Slik bruker du skjemaet

 • Analyseskjemaet er ment som hjelp når du skal vurdere sammensatte tekster som plakater, bladannonser og andre enkle trykksaker.
 • Det passer best til tekster der ord og bilder er noenlunde likeverdige.
 • Du må gjerne sløyfe eller legge til punkter. Skjemaet skal tilpasses teksten du analyserer, ikke omvendt.

 

Steg 1: Oversikt

Les gjennom teksten, se på bildene og skaff deg en rask oversikt over innholdet.

Les mer
 • Hvilken sjanger er det teksten hører til?
 • Hva handler teksten om?
 • Når og hvor har den blitt laget eller publisert?
 • Hva er formålet med teksten? Svar kort og helt konkret.
 • Er teksten hovedsakelig informativ, appellativ eller ekspressiv? Er det flere funksjoner som er like viktige?
 • Hvem er målgruppa? Beskriv den (alder, kjønn, andre typiske trekk).
 • Hvem er sender? Hva vet du om sender?
skjul

 

Steg 2: Detaljene

Så ser du nærmere på håndverket. Her kan det lønne seg å gå fra det store til det lille, det vil si fra oppbygning (komposisjon) til virkemiddelbruk i tekst og bilder.

Oppbygning

Les mer
 • Beskriv kort hva som finnes av tekst og bilder, og hvordan er elementene plassert på flaten.
 • Er bilder og tekstelementer i symmetrisk balanse, eller er balansen asymmetrisk?
 • Utnytter formgiveren det gylne snitt?
 • Hvordan bruker formgiveren "luft" i designet sitt? Er de ulike delene (tekst, bilder osv.) samlet på noen måte, eller er de spredd jevnt utover flaten?

Vurder:

 • Hvilket hovedinntrykk gir helheten: et rolig inntrykk, eller et inntrykk av mye liv og bevegelse? Virker teksten uformell eller formell, streng eller løssluppen? Ryddig, rotete?
 • Passer dette inntrykket til emne, formål og målgruppe?
skjul

 

Stoppeffekter og kontraster

Les mer
 • Hva slags stoppeffekt(er) har formgiverne brukt? Forklar.
 • Se etter kontraster. Hva slags kontraster finner du? Beskriv dem.
 • Er kontrastene store eller små?

Vurder:

 • Vil stoppeffekten(e) fange interessen til målgruppa? Hvorfor (ikke)?
 • Skaper kontrastene et rolig eller et mer livlig inntrykk?
 • Virker kontrastbruken godt planlagt, eller mer tilfeldig? Hvorfor?
 • Hva oppnår formgiveren gjennom kontrastbruken?
skjul

 

Bilder

Les mer
 • Hva er det bildene viser? Beskriv.

Vurder:

 • Gir bildene et nøkternt og saklig inntrykk, eller skaper de en stemning, vekker de følelser?
 • Hva slags stemning og følelser, i så fall?
 • Passer bildene til formålet, appellerer de til målgruppa?


skjul

 

Skrifttyper

Les mer
 • Hvilke skrifttyper har formgiveren brukt til overskrifter og til mengdetekst (brødtekst)?

Vurder:

 • Er teksten godt lesbar eller ikke?
 • Passer skriftvalget til budskap og målgruppe?
skjul

 

Den skrevne teksten

Les mer
 • Hva slags informasjon er tatt med?
 • Hvilke sider ved emnet fokuserer teksten på?
 • Bruker tekstforfatteren noen spesielle språklige virkemidler?

Vurder:

 • Er setningene bygd opp slik at de er lette å lese?
 • Er teksten delt opp i passelige deler?
 • Klarer overskriften(e) å vekke nysgjerrighet
 • Får leseren den informasjonen som er nødvendig?
 • Passer språkbruken til formål og målgruppe?
skjul

 

Steg 3: Helheten

Til slutt samler du trådene og oppsummerer funnene og inntrykkene dine:

 • Utfyller tekst og bilder hverandre? Spiller de på lag?
 • Kommer alle elementene i teksten til sin rett, eller er det noen som "blir borte"?
 • Har teksten noen særlig sterke eller svake sider?
 • Oppnår forfatteren/designeren hensikten?
 • Treffer teksten målgruppa?
 • Eventuelt: Er det mulig å plassere teksten i en større sammenheng? Hva forteller den eventuelt om tiden og samfunnet den ble til i ?