Fagstoff

Fysisk sikring av data

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Serverrom

 PC-lås.Pc-lås
Fotograf: Florian Boyd
 

ServerromEt serverrom
Fotograf: Corbis
 

Data må sikres fysisk slik at de ikke går tapt i for eksempel en brann, en flom eller kommer på avveier fordi datamaskinen blir stjålet.

Med fysisk sikring mener vi beskyttelse av datautstyret mot fysisk skade. Det kan være alt fra brann og vannskader til tyveri, hærverk eller sabotasje.

En datamaskin er et fristende bytte for en innbruddstyv. I en bedrift skaper derimot ikke tyveri av en vanlig datamaskin så store problemer at den må sikres mot tyveri på annen måte enn det en ellers gjør med verdifullt utstyr som videokameraer, stereoutstyr, tv-er. Forutsetningen er likevel at maskinen er passordbeskyttet, og at det finnes en sikkerhetskopi av alle data og viktige programmer.

Datamaskiner som har spesielle oppgaver, og som ikke kan erstattes på en enkel måte hvis de blir skadd, krever ofte ekstra beskyttelse. Eksempel på slike maskiner er nettverkstjenere. Kravene til fysisk sikring er her større fordi konsekvensene av en skade eller et tyveri er langt mer alvorlige for virksomheten.

Det er derfor vanlig å plassere slike maskiner i rom som kan sikres på forsvarlig måte. Ofte blir det brukt kodelås eller tidslås på døra. Egen brannalarm og automatisk utstyr for slokking av brann kan også være aktuelt. Større bedrifter har gjerne egne datarom der det også er mulig å kontrollere temperaturen og begrense statisk elektrisitet.

Avbruddsfri strømforsyning

Datamaskiner trenger strøm for å fungere, og et uventet strømbrudd kan skape store problemer for en virksomhet som er avhengig av at datamaskinene fungerer hele tida, for eksempel nettbutikker. I tillegg kan et strømbrudd føre til at data som ennå ikke er fysisk lagret, blir borte slik at bestillinger av billetter, hotellreservasjoner, varer o.a. ikke blir registrert.

For å løse dette problemet kan vi installere en avbruddsfri strømforsyning. Det er rett og slett et batteri som koples mellom datamaskinen og strømtilførselen. Datamaskinen får da strøm fra batteriet, som igjen lades opp fra den vanlige strømtilførselen.

Hvis strømmen blir borte, vil datamaskinen fortsatt få strøm fra batteriet. Når strømmen kommer tilbake, blir batteriet ladd opp igjen. Selv om strømbruddet skulle bli langvarig, får vi anledning til å lagre alle data før batteriet er tomt.

Avbruddsfrie strømforsyninger løser også et annet problem. Mange av komponentene i datamaskinen er følsomme for variasjoner i strømstyrken. Et plutselig strømsjokk, for eksempel et lynnedslag, kan ødelegge maskinen. En god avbruddsfri strømforsyning vil sørge for at datamaskinen hele tida får jevn strømstyrke og spenning.