Fagstoff

Antivirus

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Illustrasjon av virusvarsel

Et datavirus er et program som får pc-en din til å gjøre noe uønsket. Et antivirusprogram hjelper deg med å hindre at dataviruset tar kontroll over pc-en.

Syk datamaskin. Foto.Syk datamaskin. 

Hva er datavirus?

Betydningen av ordet datavirus er etter hvert blitt nokså utvannet. I dag brukes ordet ofte om alle typer programmer som gjør noe uønsket. Selv om ekspertene opererer med en rekke ulike kategorier av datavirus, er det ikke nødvendig å ha detaljkunnskaper om dette for å kunne beskytte seg på en fornuftig måte.

For praktiske formål kan vi definere datavirus som et program som får datamaskinen din til å gjøre noe uønsket uten at du har bedt om det, ofte også uten at du er klar over det.

På samme måte som det er stor forskjell på hvor alvorlig sykdom vi får når vi blir smittet av et vanlig virus, er det også stor forskjell på hvilken skade ulike datavirus gjør.

For å fortsette sammenlikningen kan vi si at noen virus bare gir en lett forkjølelse, mens de verste kan være livstruende.