Fagstoff

Sikkerhetskopiering

Publisert: 04.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Sikkerhetskopiering

 Brent datamaskinBrent datamaskin
Fotograf: Pyroclastichawk

Tenk over

 • Har du sikkerhetskopi av dataene dine?
 • Har datamaskinen du bruker, noe eget program for sikkerhetskopiering?

Oppgave
Bruk Internett og åpne Nettbasert sikkerhetskopiering.  
Se på videoen «Hva er nettbasert sikkerhetskopiering?».

Sikkerhetskopiering er den eneste fullgode måten vi kan beskytte oss på mot tap av data.

For en virksomhet kan tap av viktige data ha store konsekvenser. Å ha kopier er den eneste måten vi kan være sikre på at vi ikke mister data.

Tap av data kan skje på flere måter:

 • Lagringsmediet går i stykker, for eksempel en harddisk som slutter å virke.
 • Vi kan miste lagringsmediet, for eksempel en minnepinne som blir borte.
 • Vi kan slette data ved et uhell.
 • Vi glemmer å lagre data som vi jobber med.
 • Datamaskinen blir stjålet eller ødelagt i brann eller flom.
 • Datamaskinen blir infisert av et datavirus.

Siden vi aldri vet når uhellet kan være ute, må virksomheten alltid ha kopier av viktige data. Det må altså finnes rutiner som sikrer at det blir tatt kopier, og at kopiene blir trygt oppbevart.

Sikkerhetskopiering kan skje til alle slags lagringsmedier. Hvilket medium vi velger å bruke, er avhengig av hvor store datamengder vi skal kopiere. Hvis datamengden er liten, kan det være nok å ta kopi til en minnepinne eller en liten bærbar harddisk. Til større datamengder finnes det eget utstyr som kan lagre data på bånd.

En annen mulighet er å ta sikkerhetskopi over Internett. Da kopieres dataene via nettet til en sikker datamaskin hos et selskap som har spesialisert seg på slike tjenester.  

Sikkerhetskopier må oppbevares trygt

Det er liten vits i å ha sikkerhetskopier dersom de blir skadd i det samme uhellet som dataene de er kopier av.

Hvis en bygning brenner eller datautstyret blir stjålet, må sikkerhetskopiene være på et trygt sted. Mange virksomheter velger derfor å legge sikkerhetskopiene i et brannsikkert skap, oppbevare dem i en annen bygning eller ta dem med hjem.

Det siste er nok ikke helt trygt siden det er større sjanse for at data kommer på avveier når sikkerhetskopiene fraktes til og fra arbeidsplassen.

En god løsning er selvsagt sikkerhetskopiering over Internett. Da vil kopiene alltid være på et trygt sted.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Generelt