Fagstoff

Hva kan gå galt?

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

«Alt som kan gå galt, vil gå galt, på det verst mulige tidspunktet.»
Murphys lov

Oppgave
Bruk Google eller en annen søkemotor og søk på ordet datatyveri. Du får helt sikkert mange treff. Velg ut noen artikler som handler om datatyveri fra virksomheter, og les dem.

 Konfidensielt papir
Fotograf: Science Photo Library

Hacking

Det er mye som kan gå galt med en datamaskin, men egentlig er det bare to ting vi trenger å passe på: at vi ikke mister viktige data, og at data ikke blir stjålet.

Når vi snakker om datasikkerhet, er det i utgangspunktet to ting som kan gå galt, og som vi må beskytte oss mot:

  • Vi kan miste data.
  • Data kan bli stjålet.

Merk at når vi sier data, mener vi informasjon og ikke den fysiske datamaskinen. For en virksomhet kan informasjonen som er lagret på en datamaskin, være mye mer verdt enn selve maskinen.

Hvis en datamaskin går i stykker eller blir stjålet, er det vanligvis nokså enkelt å erstatte både den og programmene vi bruker. Men data som ligger lagret i maskinen, kan representere flere års arbeid og i enkelte tilfeller være uerstattelige.

Det kan være regnskap, budsjetter, kunderegistre, bestillinger, fakturaer eller annet som virksomheten er helt avhengig av. Det finnes faktisk eksempler på virksomheter som har gått konkurs på grunn av datatap.

Tyveri av data kan være svært alvorlig. Det kan gå ut over både virksomheten og kundene om for eksempel et kunderegister som inneholder kontonummer eller annen personinformasjon, kommer på avveier.

Det er en av grunnene til at vi har personopplysningsloven. Den stiller strenge krav til hvordan data om privatpersoner skal sikres.

Et datatyveri kan være vanskelig å oppdage fordi det er umulig å se at data er blitt kopiert fra en maskin eller et lagringsmedium.Store mengder data kan derfor bli stjålet over lang tid uten at noen fatter mistanke.

Tenk over

  1. Hva kan bli konsekvensene dersom et stort hotell mister oversikten over alle reservasjoner?
  2. Hva kan bli konsekvensene dersom en bedrift mister oversikten over alle varene de har på lager?
  3. Hva kan bli konsekvensene dersom et kunderegister med kontoinformasjon om kundene blir stjålet?
Oppgaver

Aktuelt stoff