Fagstoff

Datasikkerhet – en introduksjon

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Illustrasjon for internettsikkerhet.

Dessverre er det mange som har den samme innstillingen til datasikkerhet som til ulykker generelt: «Det skjer ikke meg.» Men når det gjelder datamaskiner, må utgangspunktet være at noe før eller seinere kommer til å gå galt, og at en må være forberedt på at akkurat det skjer.

Dataproblemer kan være irriterende når du opplever dem på pc-en hjemme, men de kan få mye større og alvorligere konsekvenser når de skjer i en bedrift.

Datasikkerhet er derfor noe alle virksomheter må ta på alvor.

Tenk over

  1. Hva tenker du på når du hører ordet datasikkerhet?
  2. Hva gjør du for å beskytte datamaskinen din og dine egne data?
  3. Hvorfor kan et dataproblem ha mye større konsekvenser for en virksomhet enn om det samme skjer med din egen pc?
Oppgaver

Aktuelt stoff