Fagstoff

Hva er det lov til å lagre?

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Id-tyveri.

Et personregister er et register der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om enkeltpersoner kan finnes igjen.

 

Norge har strenge lover for hva virksomheter har lov til å lagre av personinformasjon. Det er viktig å ha kjennskap til disse lovene for å unngå å bli lovbryter uten å være klar over det. Personopplysningsloven

I dag brukes datamaskiner til registrering og lagring av alle slags opplysninger. Myndighetene registrerer for eksempel alle innbyggere i Norge i folkeregisteret. Hvis du betaler skatt, er du registrert i skatteregisteret. Har du tatt opp studielån, er du registrert hos Lånekassen. Hvis du har førerkort eller eier bil, er du registrert i førerkortregisteret og kjøretøyregisteret hos Biltilsynet, og alle trygdede er registrert i et eget trygderegister.

Også bedrifter og ulike institusjoner har personregistre. Banker, forsikringsselskaper, foreninger, skoler, arbeidsgivere, politiske partier og trossamfunn registrerer personinformasjon. I tillegg kommer alle registrene som brukes i markedsførings- og reklamesammenheng.

Med så mye personinformasjon registrert på ulike steder er det stor fare for at informasjonen kan misbrukes. Et godt eksempel er identitetstyveri.

For å beskytte privatlivet vårt har vi derfor en egen lov om personopplysninger – personopplysningsloven: Lovdata - personopplysningsloven.

Personopplysningsloven skal sikre at alle i Norge har rett til å kontrollere innsamling og bruk av opplysninger om seg selv.
Loven er en av de strengeste i sitt slag i verden og stiller blant annet ufravikelige krav til hvilke personopplysninger det er lov til å lagre, hvem som kan lagre dem, og hva opplysningene kan brukes til.