Fagstoff

Filer

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ordet fil har vi fått fra det engelske «file», som betyr arkiv.  

 

DatafilerDatafiler 

Harddisk

Hvis alle data bare ble lagret etter hverandre uten noe system, ville det bli nesten umulig å finne tilbake til riktig informasjon når vi skulle bruke den igjen. For å holde orden på dataene har datamaskinen filer og mapper.

En fil er en samling data som hører sammen, for eksempel et dokument, et bilde, en sang, et program eller noe annet. Husk at selv om vi oppfatter et bilde eller et dokument som en enkelt ting, lagrer datamaskinen det som tusenvis eller millioner av enere og nuller. For datamaskinen er et bilde derfor ikke en «ting», men en serie enere og nuller som hører sammen i en bestemt rekkefølge. 

Filnavn

Når du lagrer data, blir du vanligvis bedt om å skrive inn et filnavn. Vi gir filene navn slik at det skal være mulig å forstå hva de inneholder, og gjøre det enklere å finne igjen de riktige data seinere. Det er lurt å gi filene beskrivende navn. Da er det lettere å finne dem igjen etterpå, og du kan bruke søkeverktøy på datamaskinen til å finne filer som er blitt borte. Et filnavn som «Gruppeoppgave 1 i datalagring» er mye lettere å forstå og finne igjen enn for eksempel bare «Oppgave 1».