Fagstoff

Datalagring – en introduksjon

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ekstern harddisk

Uansett hvilket yrke du velger, vil du ganske sikkert bli nødt til å bruke datamaskiner til å registrere og finne igjen informasjon. Denne informasjonen må lagres slik at den ikke går tapt, og slik at den kan finnes igjen på en enkel måte når den skal brukes.

I dag blir nesten all informasjon lagret digitalt på datamaskiner. Du må derfor vite litt om hvordan data lagres, slik at du kan finne igjen informasjonen når du trenger den seinere. Kunnskap om datalagring er også viktig for å kunne beskytte seg mot tap og tyveri av data.
 

Tenk over

  1. Du har kanskje allerede bestemt deg for hvilket yrke du skal studere til. På hvilke måter tror du datamaskiner blir brukt i dette yrket?
  2. Du har antakelig brukt datamaskiner både hjemme og på skolen i mange år. Tenk over hva du allerede vet om datalagring, og hva du er usikker på.
  3. Hvilket kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære om datalagring?
Oppgaver

Aktuelt stoff