Oppgave

Hva har du lært?

Publisert: 02.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Lillehammer Lillehammer
Fotograf: Gerth Hansen
  

Laks og makrellLaks og makrell
Fotograf: Knut Snare
    

Vogntogn i rundkjøring Yrkessjåfør
Fotograf: NKI Forlaget
  

Skolevei Skolebuss
Fotograf: Terje Bendiksby
  

1. Hva er de viktigste valgkriteriene for bedrifter når de skal velge
    godstransport?

2. Hvilken transportform er mest aktuell når vi skal foreta svært
    lange passasjerreiser?

3. Karina bor i Oslo og skal reise en dagstur til Lillehammer. Hun
    disponerer privatbil. I tillegg har hun mulighet til å reise både
    med tog og buss. Hvilken transportform vil du anbefale Karina
    å velge? Grunngi valget.

4. Du skal reise alene på en dagstur fra hjemstedet ditt til
    nærmeste by.

  1. Sett opp alle alternativene du kan bruke.
  2. Finn ut hvor lang reisetid du får tur–retur for hvert alternativ.
  3. Finn ut hva det vil koste å reise tur–retur for hvert alternativ.
  4. Finn ut hvor lang fraværstid hvert alternativ gir, altså hvor lang tid det går fra du starter til du er hjemme igjen.
  5. Velg alternativ.

Bruk gjerne skjemaet nedenfor under arbeidet. Kompletter med flere rader om nødvendig. 

Skjema - planlegging av reise  

5. Etter at du er kommet hjem fra turen i oppgave 4, planlegger du
    å gjenta turen som en gruppereise sammen med resten av
    klassen. Hvordan vil du gjennomføre denne turen?
    Bruk skjemaet fra oppgave 4.

6. Hvilke transportformer vil du kombinere om du skal transportere
    ferske fiskeprodukter fra Norge til Japan?

7. Hva var hovedkriteriet da du valgte den aktuelle kombinasjonen
    i oppgave 6?

8. Du arbeider som yrkessjåfør for Bring og vet at kundene legger
    vekt på pris og total transporttid når de skal velge transport.
    Forklar hvordan du som godssjåfør kan bidra til at bedriften du
    arbeider i, blir det foretrukne valget for transportkjøpere.

9. Nevn noen virkemidler som myndighetene bruker for å påvirke
    reisemiddelfordelingen mellom bil, tog, fly og båt.

10. Hva legger offentlige myndigheter mest vekt på når de kjøper
      inn offentlige transporttjenester ved bruk av anbud?