Fagstoff

Fra Tromsø til Roskilde

Publisert: 01.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Roskildefestivalen

Når vi har bestemt oss for å reise til en destinasjon, prøver vi først å identifisere mulige reiseruter. Deretter vurderer vi dem opp mot den økonomiske rammen og tida vi har til disposisjon. Her følger et eksempel.

 

Lenker

 

Flytransport:

Båttransport:

Togtransport:

Busstransport:

Reiseplanlegging - rute
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

 

 

Fra Tromsø til Roskilde

En vennegjeng fra Tromsø planlegger å delta på Roskilde-festivalen i Danmark. Festivalen arrangeres hvert år fra torsdag til søndag i månedsskiftet juni–juli.  

De sjekker på kartet og finner ut at Roskilde ligger cirka 3 mil fra København. For å komme fram til reisemålet står de overfor flere transportalternativer. De har begrenset tid til rådighet og begrenset budsjett for reisen. Samtidig ønsker de å reise så miljøvennlig som mulig. Det gjør at de bestemmer seg for å reise kollektivt.

På grunn av den lange avstanden mellom Tromsø og Oslo vurderer de fly som eneste alternativ på denne strekningen. Mellom Oslo og København har de flere alternativer å velge mellom. Fra København til Roskilde er tog det beste alternativet.

De har dermed identifisert disse alternativene:

  1. De kan ta fly Tromsø–Oslo–København og ta tog videre til Roskilde.
  2. De kan ta fly Tromsø–Oslo, ta båt Oslo–København og ta tog videre til Roskilde.
  3. De kan ta fly Tromsø–Oslo, ta tog Oslo–København og ta tog videre til Roskilde.
  4. De kan ta fly Tromsø–Oslo, ta buss Oslo–København og ta tog videre til Roskilde.

Alle alternativene har lik reisemåte for strekningene Oslo–Tromsø og København–Roskilde. Avgjørende for hvilket alternativ de skal velge, blir dermed prisen og reisetida fra Oslo til København. De går inn på transportselskapenes nettportaler og studerer priser og reisetider:

Tabell - Prissammenlikning reise    

Med utgangspunkt i tallene bestemmer de seg for alternativ 1.

Oppgave

Hvilket alternativ ville du selv ha valgt om du skulle reise?