Oppgave

God kommunikasjon på bilverkstedet

Publisert: 11.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Oppgave

Kommunikasjon med kunder


 

Se videoklippet og svar på spørsmåla nedenfor.

  1. Hvordan vil du karakterisere kommunikasjonen mellom  fagpersonen og kunden? Har de likeverdige roller? Hva slags "makt" har fagpersonen, og hva slags "makt" har kunden?
  2. "Det viktigste i denne bransjen er god kommunikasjon med kunder", sier Stian Arntsen, teknisk leder ved Autoklinikken i Oslo. Hvordan begrunner han denne påstanden?
  3. Stian og Roger Arntsen har en rekke gode råd om kundebehandling til den som skal arbeide på bilverksted. Lag ei liste over disse råda!
  4. Hva slags utfordringer kan en bilmekaniker oppleve i møte med kunder? Hvordan bør en takle disse utfordringene?
  5. Stian Arntsen blir glad når han har gjort en god jobb og kunden forteller at han eller hun er fornøyd. Hvorfor er det viktig å få positive tilbakemeldinger?
  6. Kan råda som Stian og Roger Arntsen gir oss, være nyttige også i andre yrker? Nevn tre eksempler som underbygger svaret ditt.