Oppgave: Arbeidsoppdrag

Formuler en forretningsidé

Publisert: 01.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Formuler en forretningsidé for en IKT-bedrift

Det engelske ordet support betyr «støtte» og er mye brukt i IKT-bransjen.

To venner, Morten og Minoo, ønsker å starte en bedrift. Til sammen vet de mye om IKT og mobiltelefoner. Lærere og elever ber dem daglig om hjelp til å løse ulike problemer, så de kan like godt starte sitt eget «support»-firma. De bestemmer seg for navnet Morten og Minoos IKT-support.

Morten og Minoo
Fotograf: Corbis

Formuler en forretningsidé for Morten og Minoos IKT-support. Ta utgangspunkt i disse spørsmålene:

  1. Hva skal de selge? 
  2. Hvilket behov hos kunden skal de dekke?
  3. Hvem skal de selge til?

Vurder hvorfor kundene skal bruke akkurat Morten og Minoos bedrift til å løse sine dataproblemer.

Relatert innhold

Faglig

Praktisk stoff