Oppgave: Arbeidsoppdrag

Hvilke bedrifter finnes i ditt lokalmiljø?

Publisert: 02.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kan du formulere forretningsideer for lokale bedrifter?

Bli kjent med hvilke bedrifter som finnes i lokalmiljøet ditt. Kanskje er det kontorer og verksted, en kiosk eller dagligvarebutikk?

  1. Lag en liste over de bedriftene du kjenner til i lokalmiljøet ditt. Hva heter de, og hva driver de med?
  2. Når du har laget denne lista, kan du prøve å skrive en forretningsidé for et par av bedriftene.

Røros lokalmiljøVinterstemning på Røros
Fotograf: Knut Snare
 

Relatert innhold

Praktisk stoff