Fagstoff

Motivasjon og læring

Publisert: 17.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Motivasjon

Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre eller ikke har lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften som ligger under og driver frem handlingene våre. Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal tilrettelegge for barns utvikling og læring.

Indre og ytre motivasjon
Barn er i utgangspunktet naturlig motivert for å lære, leke og være aktive. Når barnet selv velger hva det vil holde på med ut fra sine egne interesser og lyster, kan vi si at barnet er indre motivert. Dette er i motsetning til når det er de voksne som bestemmer aktiviteten og på ulike måter forsøker å få barnet til å ville være med. Mange voksne bruker for eksempel belønninger, ros, eller ulike former for press for å få til dette. Forskning viser at vi lærer mer av aktiviteter vi er indre motivert for å gjøre.bildet viser mange barn som synger av full halsSang som motivasjonskilde 

Hva kan vi gjøre når barnet ikke har lyst til å gjøre noe vi voksne har planlagt?
Noen ganger er det ett eller flere barn som ikke har særlig lyst til å gjøre det vi voksne har planlagt. Spørsmålet er da hva man gjør om et barn for eksempel ikke er spesielt interessert i å være med på samlingsstund, lære å lese eller matematikk.

Ta barnets perspektiv på alvor, og bruk anerkjennende kommunikasjon
Her vil det være viktig å ta barnets perspektiv på alvor og anerkjenne at aktiviteten faktisk kan være kjedelig, vanskelig eller til og med oppleves som meningsløs for det enkelte barnet. Man kan for eksempel si «Ja, det skjønner jeg godt. Det er ikke noe morsomt å jobbe med grammatikk, spesielt ikke når man synes det er vanskelig. Det kan være frustrerende at vi må jobbe med ting som vi ikke velger helt selv.»

 

Gi en ordentlig forklaring som tar barnet på alvor
Når vi jobber med barn og ungdom, er det viktig å forklare på en god måte hvorfor vi gjør de aktivitetene vi gjør. Hvorfor skal vi for eksempel lære grammatikk? Her kan vi kanskje si at det gjør det lettere å lære andre språk, det hjelper oss å skrive riktig og å forstå språket bedre.
 

Motivasjon og læring  

Tilhørighet og fellesskap, lek og lystbetonte aktiviteter
Vi bør uansett alltid forsøke å skape en best mulig sosial og relasjonell ramme rundt læringen. Det å delta, være en del av en gruppe og føle tilhørighet er viktig for motivasjonen til å delta i mange aktiviteter. Å gi barna en opplevelse av at de er likt, og at vi setter pris på deres positive sider, er et grunnelement i å skape gode relasjoner. Vi kan også prøve å gjøre aktiviteter lystbetont. Lek, fysisk aktivitet, sang og lignende kan være med på å gjøre en del læring morsommere.

Tro på at en kan lære, og betydningen av innsats
Det er også grunnleggende at den voksne formidler en sterk tro på at barn som sliter med lesing, et fag eller noe annet, faktisk kan lære. Videre er det viktig å legge vekt på det at barnet gjør en ordentlig innsats heller enn bare å fokusere på resultatet: Skal man gi ros, bør man fremheve det arbeidet barnet gjorde, og at det var innsatsen som førte til et godt resultat. Det gir en fin anledning til å gi konkrete tilbakemeldinger om hvordan barnet kan jobbe videre for å utvikle seg til neste nivå.

Selvbestemmelse
I den grad det er mulig, bør barnet selv få avgjøre om det vil delta i aktiviteten eller ikke. Det å oppleve at man bestemmer selv, og får støtte i dette, er for mange avgjørende.

 

Tilpassede oppgaver og mestringsopplevelse
Det er videre viktig at barnet får oppgaver og utfordringer som er tilpasset barnets eget nivå, slik at det kan oppleve mestring. Man kan da veksle mellom oppgaver barnet kan klare ganske lett, og oppgaver barnet må jobbe ekstra for å få til. Det er også viktig å være tålmodig, gi konkret veiledning og å unngå stress og press og negative kommentarer (som «nå må du skjerpe deg»). Her vil det også hjelpe om vi fokuserer mer på hva de får til, enn på hva de ikke får til.

 

Utfordringer til deg

 

 

 
Relatert innhold