Fagstoff

Konsekvenser av god og dårlig etikk

Publisert: 09.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kasseapparat

Tap i form av svinn i handels- og servicenæringen er beregnet til mellom to og fem milliarder kroner i året. Det hevdes at de ansatte i bedriftene står for 50–70 % av dette. Hva gjør dette med bransjens ømdømme, tror du? 

 

Tenk over
Hva synes du om at ansatte forsyner seg fra bedriften de jobber i?

 

Gaffeltruck å lagerEr det greit at en som er ansatt på et lager, tar med seg varer hjem?
Fotograf: Ole Christiansen

DrosjetaksameterDrosjetaksameter
Fotograf: Nouri Shahriar
  

Hovedregel: God etikk gir godt omdømme – dårlig etikk gir dårlig omdømme.

 

Hvis vi er i tvil om hva som er det rette, kan svaret på følgende spørsmål være en enkel rettesnor:

Hvordan vil denne handlingen ta seg ut som førstesidestoff i avisa i morgen?

Etikk er lønnsomt

To bransjer kommer ofte i et negativt søkelys når det gjelder svinn og snusk: handels- og servicenæringen og håndverkere. Den første er kjent for svinn, den andre for snusk. Tapene blir store fordi begge bransjene er store.

Lav yrkesetisk standard påfører samfunnet kostnader for milliarder av kroner årlig. 

Godt omdømme

De siste årene har det vært flere eksempler på ulovlig og uetisk atferd som har gitt bedrifter dårlig omtale. Dårlig omtale rammer ikke bare den bedriften det gjelder, men kan ramme en hel bransje.

I forbrukerundersøkelsen i 2008 ble publikum bedt om å rangere ulike bransjer etter lovlydighet.

Spørsmålet var: I hvilken grad har du tillit til at bransjen overholder de lovene og reglene som skal beskytte deg som forbruker?

Resultatet ble slik: BransjelovlydighetBransjelovlydighet
Opphavsmann: Statens institutt for forbruksforskning

 

Mye negativ omtale i massemediene bidro til at taxinæringen kom dårligst ut. Selv om den dårlige omtalen er knyttet til enkeltpersoner og enkeltsaker, tenker mange at taxinæringen er useriøs og til dels kriminell. Slik har hele næringen fått et dårlig omdømme.

Tenk over

En servicemedarbeider representerer ikke bare seg selv og bedriften hun eller han er ansatt i, men en hel næring (bransje). I mange næringer innenfor service og samferdsel er medarbeiderne synlige for offentligheten. Når en buss- eller drosjesjåfør kjører aggressivt, bryter fartsgrensen eller behandler passasjerene uhøflig, er det lett for passasjerer og andre trafikanter å tenke at slik er denne bransjen.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Faglig