Fagstoff

Etisk dilemma

Publisert: 09.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

En jente med ryggen mot kamera står mellom to veier som fører hver sin vei. Foto.

Hva er et etisk dilemma? Etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet. Her skal du øve deg i å ta stilling til etiske dilemmaer. 

 

Dilemma – et valg mellom to like ubehagelige muligheter, en knipe.

 

Hva mener vi med hvit løgn? Er hvite løgner tillatt?
 

Jugekors
Opphavsmann: Nina Ruud
 

Tenk over
En klassekamerat skulker noen skoletimer og ber deg lyve for læreren. Hva gjør du?

Jukse på matte eksamenEr det greit å jukse til eksamen?
Automatisk trafikkontroll skiltEr det greit å bryte fartsgrensen?
Fotograf: Bjørn Frostad

 

Etiske valgsituasjoner og dilemmaer

Vi står overfor et etisk dilemma

 • når ulike verdier er i konflikt med hverandre
 • når det som er rett for én, er galt for en annen
 • når alle tenkelige løsninger har minussider

Når du står overfor et etisk dilemma, må du spørre deg selv:

 • Hva skal jeg legge mest vekt på?
 • Skal jeg gjøre min plikt og følge skrevne og uskrevne lover og regler?
 • Skal jeg velge den løsningen som gir minst dårlige følger for meg selv og andre?

En pliktetiker mener at menneskeverd og respekt står over hensynet til følgene av handlingene våre. En konsekvensetiker vil sette utfallet (det gode) over handlemåten (det rette). 

Etikk krever øving

For å finne ut om en avgjørelse er etisk forsvarlig, kan vi stille oss selv noen kontrollspørsmål:

 • Er det lovlig?
 • Er det i samsvar med verdiene våre?
 • Er det riktig?
 • Beholder vi vår troverdighet?
 • Lønner det seg?
 • Lar det seg forsvare?

Et nøkkelspørsmål for å kontrollere valgene våre er dette: Tåler handlingene dagslys? Måten å tenke på, og standpunktet vi tar, avhenger også av hvilken type etikk vi legger til grunn – pliktetikk eller konsekvensetikk.

Drøft disse spørsmålene:

 • Er det greit å jukse til eksamen hvis det er liten sjanse for å bli oppdaget?
 • Er det greit å snyte på skatten?
 • Er det greit å bryte fartsgrensen i visse situasjoner? 

Det er ikke viktig at dere blir enige om et svar, men at dere øver dere i etisk tenkning.

 

Tenk over om du vil begrunne svarene ut fra pliktetikk eller konsekvensetikk.

Oppgaver

Dekker delvis

Relatert innhold

Generelt