Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 20.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Ingressbilde lærerressurs (undervisningsopplegg)

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen i fagstoffet om ulike markeder i faget Markedsføring og ledelse 1.

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Bruk lysbildeserien som en innføring i det nye kapittelet og gå gjennom den med elevene.

Snakk dere gjennom begrepene som er presentert, og bruk «summeoppgavene» som ligger i lysbildearkene.

La elevene gjøre quizoppgaven Ulike markeder: Test deg selv!, slik at de blir oppmerksomme på hva de kan og ikke kan.

Ta en klassediskusjon fra Satt på spissen og få satt noen begreper på dagsordenen.

La elevene gjøre oppgaven Kjør kamera! i grupper på to til fire. Presenter resultatene fortløpende.

Dra på en kort ekskursjon til en butikk eller et butikksenter, som i oppgaven Ut på tur!. Elevene kan presentere sine funn på slutten av økten.

2

Gå fort gjennom lysbildeserien igjen for å repetere det dere gikk gjennom forrige uke.

Elevene gjør oppgaven Nyhetsdrypp. Diskuter i klassen hva elevene har funnet.

Fortsett på Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! om bedriften elevene har valgt å følge. Elevene jobber i grupper og produserer grunnlag for Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

I stedet for å presentere muntlig kan elevene denne gangen gjøre oppgaven Glogg i vei! i nye grupper. Da får de øvd enda mer på stoffet. Dersom det er tid, presenterer dere noen av gloggene i klassen.