Oppgave: Arbeidsoppdrag

Språk og skrift i 1905

Publisert: 28.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediehistorie  

Tidsbruk

1 time

 

 

 

Ressurser

Skrifttyper 

 

Gotisk skriftgruppe. Illustrasjon.Se skriftgruppenes historie.  

 

Det trykte gotiske alfabetet 

 

Egenvurdering

– Vet du forskjellen på antikva-skrifter og grotesk-skrifter?

 

– Forstår du alle ordene i tekstutdraget?

 

– Vil en moderne leser forstå den teksten du har skrevet?

 

Omform 1905-tekst til moderne avisspråk

Avistekster fra 1905 er ulike dem vi har i dag, både med hensyn til språkføring og skriftutforming. Studer utgaven av Aftenposten fra 17. juli 1905. Velg en kort tekst eller et tekstutdrag som interesserer deg.

  1. Skriv teksten ordrett ned på PC-en din. Bruk Helvetica eller en annen grotesk skrifttype.
  2. Hvordan ville du ha utformet denne teksten rent språklig dersom den skulle stå på trykk i en avis i dag?
  3. Hvilke ulike skrifttyper er brukt på forsida av Aftenposten i 1905?
  4. Hvorfor tror du det er forskjell på den skrifttypen som er brukt i den redaksjonelle teksten, og den som er brukt i de fleste annonsene?

Slik blar du i visningsverktøyet Issuu

Klikk på "Expand" eller velg lenken "Open publication". Avissiden dekker da hele skjermen. Du kan endre størrelse og bla i avisen enten som enkeltsider eller som dobbeltoppslag. Velg maksimal størrelse før du leser teksten.

Relatert innhold

Generelt