Oppgave: Arbeidsoppdrag

Språk og skrift i 1905

Publisert: 28.09.2011, Oppdatert: 15.06.2018

Språkføring og skriftutforming i de første utgavene av Aftenposten er svært forskjellig fra Aftenposten, slik vi kjenner avisa i dag.  I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i utgaver av Aftenposten fra 1899 og 1905.

Annonse for Olaf Asperheim-Larsens fotografiske artikler. Foto.Avisannonse Aftenposten 1899 

Oppgave 1

  1. Studer avisanonsen fra 1899 og skriv teksten ordrett ned på PC-en din. Bruk Helvetica eller en annen grotesk skrifttype.
  2. Lag en skisse som viser hvordan du ville ha utformet denne annonsen språklig og visuelt dersom den skulle stå på trykk i en avis i dag?

 

Oppgave 2

  1. Studer applikasjonen Skriftgruppenes historie. Beskriv den visuelle forskjellen på gotisk skrift og  antikva-skrifter.
  2. Besøk nettsiden Det trykte gotiske alfabetet. Forsøk å skrive navnet ditt med gotisk skrift.

Oppgave 3

Bla i Aftenposten 11. juli 1905. Klikk på "Expand" . Avissiden dekker da hele skjermen. Du kan endre størrelse og bla i avisen enten som enkeltsider eller som dobbeltoppslag.

  1. Hvilke ulike skrifttyper er brukt på forsida av Aftenposten i 1905?
  2. Hvorfor tror du det er forskjell på den skrifttypen som er brukt i den redaksjonelle teksten, og den som er brukt i de fleste annonsene?
Relatert innhold

Generelt