Oppgave

Klassens wiki

Publisert: 21.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for wikioppgave.

Klassens fagwiki

Nå skal dere legge inn nye bidrag i klassens fagwiki. Dersom dere ikke har opprettet en wiki ennå, kan dere gjøre det på Wikispaces.com. Wikien skal følge dere gjennom hele faget, og dere skal legge inn ord og uttrykk, forklaringer og definisjoner. Gjør det til en regel at dere har minst ett wiki-bidrag hver i uka. Fagwikien kan bli gull verdt til eksamen!

 

Samarbeid om å fylle wikien med Ulike markeder

 

I denne oppgaven skal klassen gå sammen i fire like store grupper som jobber med hver sin del av kapittelet Ulike markeder. Hver gruppe presenterer sentrale ord og uttrykk og forklarer viktige begreper fra sin del. Et par setninger om hvert punkt er tilstrekkelig – husk at wikien skal være et kortfattet og konsist oppslagsverk. Når dere er ferdige, vil wikien gi en god oversikt over kapittelet.

 

Fordel fagstoffet fra kapittelet slik:

 

Gruppe 1

 • Hva er et marked?
 • Moderne markeder
 • Navn på markeder
 • Hvorfor definere markeder?

Gruppe 2

 • Markedsutvikling
 • Markedsandeler
 • Markedssegmenter
 • Ett marked – to sider

Gruppe 3

 • Inndeling av markeder
 • Forbrukermarkedet
 • Bedriftsmarkedet
 • Mellomhandlermarkedet

Gruppe 4

 • Statlig og kommunalt marked
 • Internasjonale markeder
 • Valg av internasjonalt marked