Oppgave

Rydd i toppen!

Publisert: 21.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for tankekartoppgave.

Tankekart

Å lage tankekart er en god måte å få oversikt over begreper og sammenhenger på. Et tankekart skal vise hvordan et tema er delt opp i forskjellige undertema, og hvilke faguttrykk og begreper som hører inn under hvert undertema.

 

Få oversikt over de ulike markedene

 

Nå skal du lage deg et tankekart over begrepene og sammenhengene i kapittelet Ulike markeder. Du kan lage tankekartet digitalt, for eksempel i programmet XMind. Dersom du ønsker å bruke en mer tradisjonell metode, finner du frem papir, blyanter, penner og bilder.

 

Husk at et tankekart skal være enkelt og oversiktlig – det viktige er derfor at du lager tankekartet på en måte som gjør at du husker fagstoffet. Dersom du ønsker å supplere med mer detaljert informasjon og utdypende forklaringer, kan du for eksempel gjøre det i klassens wiki.