Oppgave

Ut på tur!

Publisert: 21.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for turoppgave.

Ut i nabolaget

I denne oppgaven skal du og medelevene dine ta en tur for å bruke det dere har lært. I kapittelet Ulike markeder har dere lest om forbrukermarkedet, mellomhandlermarkedet og bedriftsmarkedet. Repeter for dere selv hva som kjennetegner disse markedene, før dere går på ekskursjon.

 

Gå på ekskursjon

 

Ta en tur til nærmeste bedrift, butikk eller kjøpesenter og svar på disse spørsmålene:

 

  1. Hvilket marked opererer bedriften i?
  2. Se på kundene og observer hva de kjøper. Hva synes du kjennetegner innkjøpene?
  3. Legg merke til hva butikken har kjøpt for å drive butikk. Lag en liste over det som er kjøpt
    • for å drive butikken (innsats i produksjonen)
    • til videresalg

Når dere kommer tilbake, presenterer dere funnene fra ekskursjonen muntlig for resten av klassen.