Oppgave

Nyhetsdrypp

Publisert: 05.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for medieoppgave.

Hold deg oppdatert

Hver dag er det aktuelle saker i media som på forskjellige måter handler om markedsføring. Leser du nyheter, vil du finne mange gode eksempler som du kan benytte på prøver og i diskusjoner i klassen. På denne måten viser du at du har forstått lærestoffet, og at du kan bruke det du har lært.

 

Markeder og segmenter

 

Under finner du tre artikler som handler om markeder og segmenter. Les artiklene og trekk ut det du synes er viktig ut fra det du har lært i kapittelet Ulike markeder. Noter gjerne viktige stikkord i bloggen din.

 

Hvilke markeder er det snakk om i artiklene? Hvilke konkurrenter finnes i disse markedene, og hva kjennetegner kundene i dem?