Fagstoff

Pianostemming og pianoteknikk

Publisert: 31.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
BBC Radio 3 Spirit of Schubert Season

Pianostemmeren reparerer, regulerer og foretar stemming av pianoer og flygler. Et klaver består av mellom 10.000 og 12.000 forskjellige enkeltdeler i tre, filt, skinn, jern og andre materialer. Pianostemmeren må derfor ha gode materialkunnskaper for å velge og bruke materialer på en korrekt måte. Pianostemmeren må også oppøve stor fingerferdighet, tålmodighet, nøyaktighet og teknisk sans.

God hørsel og musikalsk gehør er en helt nødvendig forutsetning for å kunne utøve faget. Alle pianoer og flygler er forskjellige. Du må kunne vurdere et instrument og feilsøke det. Du må også kunne gjøre raske kalkulasjoner for å gi et prisoverslag til kunden. Det hører også med til pianostemmerens profesjon å kunne gi råd om plassering, klimaforhold i rommet og løpende vedlikehold av instrumentet.Gjennom pianoets 300-årige utvikling er pianostemmeren blitt en uunnværlig, høyt spesialisert yrkesutøver. Tidligere var det vanlig at pianostemmere ble opplært og utdannet ved pianofabrikkene, men i 1970-åra ble det opprettet egen linje for pianostemmere ved Rud videregående skole i Bærum. Opplæring av pianostemmere er en viktig forutsetning for bruk av piano og flygel i alle sjangrer i musikk- og kulturlivet.

nært intr pianoIntr. piano, ca 1900 (A. Jaschinsky)
Opphavsmann: Pko

Pianostemmeren reparerer, regulerer og foretar stemming av pianoer og flygler. Et klaver består av mellom 10.000 og 12.000 forskjellige enkeltdeler i tre, filt, skinn, jern og andre materialer. Pianostemmeren må derfor ha gode materialkunnskaper for å velge og bruke materialer på en korrekt måte. Pianostemmeren må også oppøve stor fingerferdighet, tålmodighet, nøyaktighet og teknisk sans.

God hørsel og musikalsk gehør er en helt nødvendig forutsetning for å kunne utøve faget. Alle pianoer og flygler er forskjellige. Du må kunne vurdere et instrument og feilsøke det. Du må også kunne gjøre raske kalkulasjoner for å gi et prisoverslag til kunden. Det hører også med til pianostemmerens profesjon å kunne gi råd om plassering, klimaforhold i rommet og løpende vedlikehold av instrumentet.

Pianostemmer
Leverandør: NRK

 

Pianoteknikk omfatter forståelse for mekanikkens funksjon. Forholdet mellom klang, spilleart, materialer, redskaper, teknikker og funksjon står sentralt. Du skal lære å kontrollere, reparere og skifte ut deler i piano- og flygelmekanikker og klaviaturer, og i den forbindelse kunne bruke relevante fagbegreper i kommunikasjon med andre. Pianostemmeren må også kjenne til forskjellige egenskaper ved og bruksområder for ulike limtyper og smøremidler.


Yrket utøves primært av selvstendige håndverkere, og oppdragsgivere er privatpersoner og institusjoner. Et vanlig hjemmepiano bør stemmes minst en gang i året. Instrumenter som er ofte i bruk trenger oftere vedlikehold, og konsertflygler stemmes gjerne foran hver eneste konsert. Mye av utfordringen for en pianostemmer er å balansere energien i instrumentets strengespenn på mange tonn slik at stemmingen holder seg over lengre tid.

Etter Design og håndverk Vg1 kan du ta utdanning i Pianostemming og pianoteknikk på skole Vg2, og deretter ytterligere et år på skole Vg3. Alternativt kan du i et tredje studieår ta påbygging til generell studiekompetanse.

Oppgaver
Relatert innhold