Fagstoff

Sammendrag av Populasjonsutvikling

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

 

Populasjonsutvikling. Lenke.Flervalgsoppgave: Populasjonsutvikling.  

Lenke til simulering. Illustrasjon.Prøvefiske. Simulering og oppgaver. 

Sammendrag

 • De individer av én og samme art som lever innenfor et område eller et økosystem, kalles en populasjon eller en bestand.
 • Populasjonsdynamikk er studiet av en arts utbredelse og antall.
 • Antall individer som holder til i et område, avhenger av fødsel og innvandring, som begge øker antallet, og død og utvandring, som begge minsker antallet.
 • Bæreevnen er det maksimale antallet individer som kan leve på et avgrenset område.
 • Det biologiske mangfoldet er jordas variasjon av livsformer og omfatter millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffene deres og det kompliserte samspillet de er en del av.
 • Generelt er mangfoldet av planter og dyr i økosystemet størst et stykke ut i et suksesjonsforløp.
 • Innenfor én og samme art er det arvelig variasjon både mellom individene og mellom forskjellige populasjoner.
 • I dag finnes det tre typer påvirkninger som særlig endrer det biologiske mangfoldet i Norge: arealinngrep, sur nedbør og innføring av fremmede arter. Med fremmede arter mener vi dyr, planter eller mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i et område.
Relatert innhold

Generelt