Oppgave: Arbeidsoppdrag

Norske avissider i hundre år

Publisert: 21.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediehistorie

 

Tid

2 timer

 

Vanskegrad: middels

 

Norske aviser 

Egenvurdering

– Har du funnet gode eksempler som kan illustrere hvordan utviklingen har vært de siste hundre årene?

 

– Har du satt deg inn i hvilke produksjonstekniske endringer som har skjedd i perioden 1910 til i dag?

 

Ta utgangspunkt i siden "Hundre år med Aftenposten". Sammenlign avisens forsider i perioden 1910 til 2010.

Oppgave 1: Saker

 1. Hva handler sakene på avisens forside om i 1910?
 2. Når får forsiden en tydelig nyhetsprofil?
 3. Hvor stor del av sakene på de elleve avisforsidene er innenrikssaker, og hvor stor del er utenrikssaker ?

Oppgave 2: Overskrifter

 1. Nevn eksempler på avisoverskrifter fra hver av de elleve forsidene.
 2. Har måten overskriftene er utformet på, endret seg i en bestemt retning?

Oppgave 3: Bruk av bilder

 1. Hvilke type bilder ble brukt i 1910-utgaven?
 2. Når får vi de første reportasjebildene på forsiden?
 3. Når begynner avisen å bruke et bilde som hovedoppslaget på førstesiden?
 4. Hvilket tiår får vi de første fargebildene på forsiden?

Oppgave 4: Annonser

 1. Hvilke annonser finnes på forsiden i 1910?
 2. Hvilke annonser finnes på forsiden i 2010?
 3. Sammenlign de elleve forsidene. Hvilket år inneholder forsiden mest annonsestoff, regnet ut fra hvor stor del av siden som er dekket av annonser?

Oppgave 5: Layout

 1. Hvordan har den visuelle utformingen av Aftenpostens forside endret seg i løpet av de siste hundre årene?
 2. Hvilke tekniske nyvinninger har skjedd i denne perioden som har endret måten forsiden blir utformet på?
Relatert innhold