Fagstoff

Ord har ulik betyding

Publisert: 15.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Ordet Tre

En utenlandsk elev som nylig hadde kommet til Norge hadde nettopp lært å telle på norsk. Hun ble litt forvirret da hun plutselig fikk høre at hun skulle "3 i en nål" og "3 inn på scenen" eller at det stof "et 3" oppe i bakken. Vi har mange slike tvetydige ord på norsk, "tre" kan bety tallet "3", "å tre i en nål", "et tre", "en trefjel", "å tre inn på teppet", osv.  Det kan ta litt tid før en lærer alle variantene.

Det er ikke bare på norsk det er slik. På engelsk kan ordet fire bety «ild», «tenne», «skyte» eller «gi sparken».


Samme ord på flere språk kan ha veldig forkjellig betydningBillie på urdu betyr katt 

På grunn av slike tvetydige ord, eller mangetydige ord, er det ikke mulig å oversette direkte ord for ord fra ett språk til et annet. Tvetydige ord skaper også problemer ved språklæring. Det finnes ikke et en-til-en-forhold når det gjelder å uttrykje begrep på ulike språk.

Eksempel
En norsk språklærer må bruke ekstra tid på å lære nordmenn forskjellen på to lend og to borrow, fordi vi bruker ordet «låne» i begge situasjonene. På samme måte må en engelskmann som lærer norsk, bruke ekstra tid på å lære seg en regel for når hun skal si «Ja» og når hun skal si «Jo», fordi en på engelsk bare har et ord der vi bruker to.


Ordet fly kan bety så mye mer enn en tingOrdet fly kan bety så mye mer enn en ting 

Vi har tidligere definert denotativ og konnotativ mening. I en ordbok kan en finne den denotative meiningen av f.eks. ordet «mor» som «en kvinne som har barn». Den konnotative mening av «mor» vil for mange innebære følelser av «varme», «omsorg» o. l.

Konnotasjoner kan variere fra en kultur til en annan som eksemplene nedenfor viser.

Eksempel
En nordmann i Afrika kom til å si at en kollega «spiste som en gris». Uttalelsen vakte stort oppstyr. For det første føltes det dypt sårende å sammenligne et menneske med dyr, for det andre hadde «gris» i denne folkegruppen konnotasjonen «urent dyr».

bilde av skilt, chaosChaos 

Eksempel
Et utenlandsk forlag som skulle markedsføre faglitteratur i India, ville bruke uglen som symbol for visdom. Dessverre viste det seg at uglen hadde konnotasjonen «uheldig» i denne kulturen, og det må en si forlaget var!