Fagstoff

Jakten på det gode liv

Publisert: 11.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

To venner som snakker sammen. Foto.

Er det sant at det gode liv består av god økonomi, mye fritid og godt samhold? Det er stor variasjon i synet på hva som er et godt liv, noe som påvirker hva vi foretrekker av varer og tjenester.

Individuell test

Hvilken gruppe tilhører du?

Vi har laget en interaktiv test der du kan finne ut hva som kjennetegner de verdiene som påvirker din atferd som forbruker og kunde.

 

Ta testen nedenfor.

Hvilken gruppe tilhører du?

Testen er basert på et spørreskjema i boka Nordmenn og det gode liv av Ottar Hellevik og er gjengitt med forfatterens tillatelse.

 

Snøbrett
Opphavsmann: Gunnar Lier
 

 

Tok du testen?

  • Hva ble ditt resultat? Tenk over hvordan testen stemmer med din egen selvoppfatning.
  • Gå gjerne sammen i grupper og del resultater fra testen med de andre i gruppa.
  • Drøft hvordan dere oppfatter hverandre – sett i forhold til testresultatene.

Tenk over

Er det viktigere med materielle goder enn å realisere og utvikle seg selv som menneske?

 

 

Nordmenn og det gode liv

Ifølge Statistisk sentralbyrå mener nordmenn at det gode liv består av god økonomi, mye fritid og godt samhold.

For noen år siden gikk en norsk tv-serie som het «Jakten på det gode liv». Ikke overraskende viste serien at det er stor variasjon i synet på hva som er et godt liv. Noen mener at penger og rikdom er viktigst, andre satser på velvære og god helse, og atter andre legger mest vekt på familie og gode venner. 

Hva er det gode liv for deg?Hva er det gode liv for deg?
Opphavsmann: Lise Åserud
 

Gjennom mange år har Norsk Monitor prøvd å gi et bilde av våre verdier, hva vi ønsker å få ut av livet, hvordan vi ser på forbruk, og hvordan dette påvirker måten vi lever på. Mange tusen kvinner og menn er blitt intervjuet.

Vi kan trygt slå fast at synet på hva som er det gode liv, varierer fra menneske til menneske. Synet på det gode liv avhenger av hvem vi spør. Her er vi ikke ute etter å finne svar på hva som gir livet mening, men hvordan grunnleggende faktorer påvirker privat forbruk. Det kan være utgangspunktet for en spennende oppdagelsesferd. Hvem er du?

Fire hovedgrupper av nordmenn

Sosiologen Ottar Hellevik tegner et bilde av fire hovedgrupper av nordmenn. Inndelingen kan hjelpe oss til å se at folk er forskjellige, og hvordan dette igjen påvirker forbruksmønsteret.

1 Moderne materialist (les mer)

Kjennetegn: lovforakt, frigjorthet, forbruk, risiko, materialisme, anti-helse, status, følelser, ikke-religiøs, urban
Stikkord: eie og nyte
Andre navn: jappekultur, konsumkultur
Typisk representant: ung, ugift mann under utdanning eller arbeider

(skjul)

 

2 Tradisjonell materialist (les mer)

Kjennetegn: fornuft, tradisjonelle kjønnsroller, ikke selvrealisering, konformitet, tradisjoner, trygghet, materialisme, avstand, antiteknologisk, autoritær
Stikkord: eie og trygge
Andre navn: gammel arbeiderklassekultur, industriell kultur
Typisk representant: mann over 50 år med lav utdanning, arbeider eller trygdet/pensjonist

(skjul)

 

3 Moderne idealist (les mer)

Kjennetegn: likestilling, selvrealisering, antiautoritær, individualitet, toleranse, altruisme (velvilje, nestekjærlighet), antimaterialisme, miljøvern, følelser, nyhet
Stikkord: yte og mestre
Andre navn: «sekstiåtter»
Typisk representant: kvinne i 40-årene med høy utdanning, ansatt i det offentlige

(skjul)


4 Tradisjonell idealist (les mer)

Kjennetegn: sparing, respekt for lov og orden, puritanisme, trygghet, fornuft, antimaterialisme, religion, helse, patriotisme, intoleranse
Stikkord: yte og ofre
Andre navn: gammel bondekultur, førindustriell kultur
Typisk representant: kvinne over 60 år med middels utdanning, pensjonist

(skjul)
Oppgaver

Generelt