Oppgave: Arbeidsoppdrag

Norsk Kundebarometer

Publisert: 12.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I denne oppgaven skal du bruke nettsidene til Norsk Kundebarometer for å lære mer om kundetilfredshet. 

Gå inn på Norsk Kundebarometer her: Norsk kundebarometer 2014 

  1. Gi eksempler på bedrifter som har kunder med høy grad av tilfredshet. Er du kunde hos noen av dem?
  2. Drøft hva som skaper tilfredse kunder.
  3. Gi eksempler på bedrifter som har kunder med høy grad av lojalitet. Er du en av dem?
  4. Drøft hva som skaper lojale kunder. 
  5. Drøft forholdet mellom kundetilfredshet og gjenkjøp.
Relatert innhold

Praktisk stoff for