Fagstoff

Samfunnsorientering og sosial orientering

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Banner med budskapet "Seal the Deal"

Bedrifter som vil lykkes i dag, er nødt til å ta hensyn til forbrukernes verdier og holdninger. Miljøbevissthet er en slik verdi som mange forbrukere setter høyt. Bildet til venstre viser Ban Ki-moon, FNs generalsekretær, og Erik Solheim, Norges miljøvernminister, på polarisen 1. september 2009, hvor de holder et banner med et klimabudskap.

Bildet viser et fly fra Norwegian.Norwegian satser på mer drivstoffgjerrige fly som forurenser mindre. 

 

 

Bilde som illustrerer at Choice Hotels tilbyr økologisk frokost.Choice Hotels tilbyr økologisk frokost.

Markedsorientering i en ny fase

Også på 2000-tallet er markedsorientering den dominerende bedriftsfilosofien. Samtidig kan vi si at utviklingen også har tatt en ny vending: Forbrukerne foretrekker stadig oftere produkter fra de bedriftene som produserer mest bærekraftig, og som bidrar til lokalsamfunnet og verdenssamfunnet. For bedrifter som vil lykkes, blir det da vesentlig å fremstå som en ansvarlig samfunnsaktør. Sagt med litt andre ord: Bedriftene må vise at de er sosialt orienterte og samfunnsorienterte.

En trend som kommer til å vare

Fremover vil vi se at markedsføringsfaget utvikler seg videre i denne retningen. Bedriftene spiller i dag en så stor rolle i samfunnet og bruker så mye av samfunnets ressurser at deta ansvar for menneskene og miljøet. Ved å støtte organisasjoner og mennesker både lokalt, nasjonalt og globalt, bygger de også et positivt omdømme i offentligheten.

De kan for eksempel gi støtte til det lokale korpset eller fotballaget, eller de kan samarbeide med internasjonale organisasjoner som prøver å bekjempe fattigdom, barnearbeid eller forurensning av havområder. Andre forhold som bidrar til et godt omdømme, er at bedriftene sørger for best mulige arbeidsforhold for de ansatte og for miljøvennlig produksjon.

De bedriftene som bidrar til bærekraft på ulike måter, vil få et konkurransefortrinn i det konkurranseutsatte næringslivet vi har i den industrialiserte verden. Litt frem i tid kan dette fortrinnet bli avgjørende for om en bedrift overlever eller må stenge. Hotell-kjeden Nordic Choice Hotels er et eksempel på en bedrift som prøver å ta ansvar for miljøet. De tilbyr gjestene et økologisk frokostalternativ og bruker dette tiltaket aktivt i markedsføringen sin.