Fagstoff

Særløpsfag

Publisert: 31.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Særløpsfagene

 

 • Blyglasshåndverker
 • Forgyllerfaget
 • Gipsmakerfaget
 • Gjøtlerfaget
 • Glasshåndverkerfaget
 • Gravørfaget
 • Håndbokbinderfaget
 • Keramikerfaget
 • Kurvmakerfaget
 • Maskør- og parykkmakerfaget
 • Repslagerfaget
 • Seilmakerfaget
 • Taksidermistfaget

LeireLeire

For en rekke fag innen design og håndverk finnes det ikke skoletilbud ut over det du lærer i grunnkurset Vg1. For disse fagene tegner du lærekontrakt i bedrift etter Vg1. Dersom du er interessert i å utdanne deg videre innen noen av disse faga, bør du undersøke nærmere hvilke tilbud som finnes i de ulike fagmiljøene.

De fleste yrkesfaglige utdanningene består av to år på skole og to år i bedrift. For noen fag gis det også opplæring et tredje år i skole. For særløpfagene, der det ikke finnes relevant tilbud i skole ut over vg1, må det tegnes avtale om læretid i bedrift. På bildet nedenfor ser du hvordan løpet er til særløpsfagene.

Særløpsfag løpetSærløpsfag  

I løpet av de tre årene i bedriften;

 • har du opplæing i programfag og fellesfag
 • har du bligatorisk eksamen i programfag på vg2
 • kan du bli trekt ut til eksamen i fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag

Innen de fleste små håndverksfag er det imidlertid i dag et svært begrenset antall lærebedrifter. Dette innebærer at de som ønsker læreplass innen et av disse fagene må være aktive søkere. I noen tilfeller må du regne med å bruke lang tid på å inngå en lærekontrakt. Det er derfor viktig at den som velger et slikt yrke setter seg godt inn i hva faget innebærer og hva som kreves av lærlingen. I tillegg er det viktig å søke andre vg2 alternativer.

Oppgaver

Generelt