Fagstoff

Ur- og instrumentmaker

Publisert: 31.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Smed- og urmaker BILDE.png

Ur- og instrumentmakerfaget har lange håndverkstradisjoner. Håndverksfagene som bygger på Vg2 Ur- og instrumentmaker omfatter konstruksjon og produksjon av instrumenter, og enkeltdeler til instrumenter, reparasjon av gamle, verdifulle ur og optiske måleinstrumenter og vedlikehold og utvikling av mekaniske og elektroniske spesialinstrumenter i forbindelse med forskning. Som navnet på utdanningen forteller, består faget av to hovedområder: urmaker og instrumentmaker.

Urmaker (lang)
Leverandør: NRK

INSTRUMENTMAKER (LANG VERS)
Leverandør: NRK
 

I virkeligheten kan du spesialisere deg i fire retninger: nautisk instrumentmaker, optroniker, storurmaker og vanlig urmaker. En nautisk instrumentmaker konstruerer, produserer, reparerer og vedlikeholder instrumenter som brukes til sjøs, som skipskompass, peileskiver og ulike instrumenter for havforskning. En optroniker reparerer, tilpasser og lager optiske og geodetiske instrumenter, som for eksempel brukes til landmåling. Geodesi er vitenskapen om jordas størrelse og form. En storurmaker lager og vedlikeholder alle typer ur, men har spesialisert seg på mekaniske og elektriske tårnur og kirkeur, veggur og gulvur. Urmakeren reparerer både små mekaniske ur, elektroniske ur og flerfunksjonsur.

Urmaker Jørgen Borling driver urmakerforretningen Jacobsens Eftf. AS i Lillestrøm. Han har vært aktiv i utdanningsutvalget i Norges Urmakerforbund, og vil gi oss informasjon om hva som kreves av den som vil bli urmaker. Du finner en lengre versjon av videoen i lenkesamlingen.

Urmaker (kort)
Leverandør: NRK

Opplæringa skal bidra til å utvikle praktiske ferdigheter og grunnleggende forståelse av håndverket. Den skal gi kompetanse innen konstruksjon og produksjon, restaurering og vedlikehold av antikke gjenstander, optiske målinstrumenter og kompliserte mekaniske og elektroniske produkter som kan brukes i forskning og miljørelatert virksomhet. Opplæringa skal legge vekt på praktisk arbeid og utvikling av motoriske ferdigheter som et grunnlag for å beherske enkle og mer kompliserte arbeider.

INSTRUMENTMAKER (KORT VERS)
Leverandør: NRK
 

Ur- og instrumentmakerfagene krever nøyaktighet og tålmodighet. Det kreves gode materialkunnskaper og kunnskaper om mekaniske forbindelser, sammenføyningsmetoder og overflatebehandling. Du må ha teknisk innsikt, gode teoretiske kunnskaper, godt håndlag og evnen til å se praktiske løsninger. Bearbeiding av stål, metaller, tre og kunststoffer er nødvendig i arbeidet med instrumentene. Du må kunne bruke mange forskjellige måleinstrumenter, kjenne til radiostyrte funksjoner og kunne tegne skisser i forbindelse med reparasjoner.

Etter Design og håndverk Vg1 kan du ta utdanning i ur- og instrumentmakerfaget på skole Vg2, og deretter spesialisere deg innen et av de fire områdene gjennom opplæring som lærling to år i bedrift. Alternativt kan du i et tredje studieår ta påbygging til generell studiekompetanse.

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt