Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 01.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for læreropplegg

Markedsføringens historie

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen om den historiske utviklingen fra produksjonsorienterte til kunde- og markedsorienterte organisasjoner.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

  • Bruk lysbildeserien og snakk dere gjennom begreper som blir introdusert. Ha en grunnleggende gjennomgang, og la deretter elevene jobbe praktisk selv. Lysbildeserien er også tilgjengelig for elevene.
  • Sett elevene sammen i par slik at de kan gjøre repetisjonsoppgavene i På’n igjen!. Da blir elevene nødt til å gå gjennom stoffet på en grundig måte.

    Elevene kan også bruke oppgaven Blogg i vei! til å strukturere stoffet.
  • Start diskusjonsoppgavene i Satt på spissen i klassen. Ta en diskusjon hver time som et avbrudd i undervisningen.
  • La elevene fortsette på bedrifts-presentasjonene gruppevis i Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!. Dette forutsetter at elevene har gjort den tilsvarende oppgaven under kapitlet Markedsføringsbegrepet. Arbeidet med den skriftlige presentasjonen her tar tid, men er gøyalt og sosialt.

2

  • Jobb dere gjennom resten av lysbildeserien som forelesning.
  • Resultatet av firmapresentasjonen kan bli presentert som gruppearbeid denne uken i Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.
  • La elevene jobbe i par for å gjøre en kreativ oppgave, for eksempel Glogg i vei!. Det å lage en glogg er et morsomt og nyttig verktøy for å strukturere og repetere stoffet.