Fagstoff

Smedfaget

Publisert: 31.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Med tilbakeblikk på yrket smed BILDE.png

Smeden representerer et av verdens eldste yrker, og smiing er en del av kulturarven vår. Dyktige smeder er kjent ved navn helt fra 1300-tallet i Norge. Smeden har i alle år hatt en viktig plass innenfor bruk av stålmaterialer som skal formes til verktøy og redskaper, låser og beslag, dekorative elementer og prydgjenstander. Vår tids smeder viderefører gamle håndverkstradisjoner, samtidig som de bruker moderne verktøy og produksjonsmetoder.

Bred kunnskap

Selve smedhåndverket forutsetter utvikling av grunnleggende ferdigheter i arbeid med ulike smijernsmaterialer, smiteknikker og sammenføyingsmetoder. Smeden må ha god kunnskap om de materialene som anvendes i smedfaget. Det gjelder blant annet stålmaterialenes og tilsatsmaterialenes oppbygging, egenskaper og styrkeforhold. Smeden må kunne beherske flere forskjellige teknikker, som å skjære, smi, sveise, herde, klinke, file, osv. For å bli smed er det dessuten viktig å ha godt håndlag, estetisk sans og formsans.

I forbindelse med rehabilitering og restaurering må smeden kunne utføre reparasjonsarbeider og fornye utstyret sitt ved å bruke gamle teknikker og sammenføyningsmetoder. Smeden må kunne forstå tekniske tegninger og selv kunne visualisere egne idéer og tekniske løsninger ved hjelp av tegning. I restaureringsarbeid må en ofte klare å lage skisser, tegninger og maler ut fra fotografier. Smeden må også kunne designe nye ornamenter og detaljer.

Smed (kort versjon)
Leverandør: NRK
 

 

Smedens arbeidsdag

I smien blir jernet varmet opp i en åpen smelteovn som kalles «esse» til det gløder. Når jernet er gult, er det klart til bearbeidelse på ambolten. Emnet må varmes opp med jevne mellomrom for å holde riktig temperatur. Når det er ferdig, må emnet herdes, og det skjer ved å kjøle det av i kaldt vann. Herdes ikke emnet på det korrekte tidspunktet, kan metallet bli for sprøtt eller mjukt.

En smed kan arbeide på et verksted eller ha sin egen virksomhet. Arbeidet går ut på å forme verktøy, redskaper, låser, beslag og dekorativ kunst ved bruk av stålmaterialer. Stål er en legering med jern og opptil 2,1 % karbon. Når karboninnholdet i jern overstiger 2,1 %, kalles det støpejern. Smeden må også vedlikeholde maskiner og håndverktøy. Og vil du satse på ei selvstendig kunstsmie, må du som andre håndverkere markedsføre dine produkter.

gammeldags lås.foto.Låsesmed
Fotograf: Ukjent
 

Etter Design og håndverk Vg1 kan du ta utdanning i smedfaget på skole Vg2, og deretter opplæring to år som lærling i bedrift. Alternativt kan du i et tredje studieår ta påbygging til generell studiekompetanse.

SMED
Leverandør: NRK
 

Relatert innhold