Oppgave: Arbeidsoppdrag

Sosiale medier i lokalvalgkampen

Publisert: 31.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

mediemakt  

Tidsbruk

Oppgave 1: 2 timer

Oppgave 2: 2–3 timer

 

Ressurser

pollofpolls.no 

 

Egenvurdering

– Er framstillingen din saklig og ikke preget av ditt personlige, politiske standpunkt?

 

Venstres hjemmeside  

Oppgave 1

 1. Hvilke partier og eventuelt andre lister stiller til valg i din kommune?
 2. Lag en 10 minutters PowerPoint-presentasjon av ordførerkandidatene i din hjemkommune.
 3. Gå inn på nettstedet http://www.pollofpolls.no/
  – Hvordan er den ferskeste meningsmålingen i din kommune?
  – På hvilken måte skiller den seg fra den nasjonale målingen?
 4. Hvem av ordførerkandidatene bruker sosiale medier mest aktivt?
  – Er nettsidene preget av monolog eller dialog?

Oppgave 2

Lag et intervju med en av ungdomskandidatene i din kommune. Hvilke saker brenner hun/han for? Hvordan ser han/hun på det å bruke sosiale medier i valgkampen? Lengde: 250–350 ord.

Relatert innhold

Generelt