Fagstoff

Kjønnsroller

Publisert: 14.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Brundtlands "kvinneregjering", 1986

Siden det er kvinner som føder og mater spedbarn, er det vanlig i alle samfunn at det er et skille mellom en husholdningssfære og en offentlig sfære. Vi skal se på hvilke utslag dette kan gi.

Det er ofte klare skiller mellom det menn kan gjøre og det kvinner kan gjøre – såkalte kjønnsroller. Kvinnenes status – plikter og rettigheter – er da gjerne knyttet til husholdningen, mens mennenes status har vært knyttet til den offentlige sfæren. Dette reguleres i høy grad av kultur.

Ulik kulturbakgrunn

FlerkulturellUlik kulturbakgrunn

I mange parforhold der partnerne har ulik kulturbakgrunn har ulike forventninger til kjønnsrollemønstre skapt problemer. En latinamerikansk mann har gjerne forventninger til at den norske kona skal følge opp det rollemønsteret han kjenner hjemmefra. Oftest har han hatt en mor som har stelt hus og hjem, og som har tatt alt ansvar for mat og barn. Den norske kona forventer på sin side at han skal ta del i husarbeidet og barnepass slik som andre norske menn. I ulike forventninger til kjønnsrollene ligger kimen til mange konflikter.

Kjønnsrollekonflikter

Husmor med strykejernHusmor 

Kjønnsrollekonflikter kan en finne også i helnorske parforhold der partnerne har med seg ulike forventninger fra sin oppvekst og bakgrunn. Det er «to hus inn i ett», som det har vært sagt. Uklar kommunikasjon om forventningene til den andre er ofte en kilde til konflikter mellom mann og kvinne i parforhold.

Kvinner og makt

Gro Harlem BrundtlandGro Harlem Brundtland

Politiske embeter innehas oftest av menn i mange samfunn. Men det behøver ikke bety at kvinnene er uten makt. Ofte kan kvinnene utøve atskillig innflytelse bak kulissene – og noen ganger også «midt på scenen» – i mannsdominerte samfunn. Arabiske kvinner har vanligvis det avgjørende ord i alt som har med husholdning, og barneoppdragelse å gjøre, og ofte også når det gjelder å finne ekteskapspartnere for sine barn. Jo eldre hun blir, jo større status og makt har hun. En som er mor til sønner, har enda høyere status enn en som ikke har det.

Kvinneroller i andre land med norske øyne

AfghanistanAfghanske kvinner

Med norske øyne kan mange kvinneroller i andre samfunn synes meget undertrykte og ufrie. Kvinner utnyttes og underordnes, de føder barn, koker mat og produserer mat. De utelukkes fra politisk og religiøst liv. Det gjelder også mange kvinner fra minoritetsgrupper i Norge. Det er ektemann, fedre, brødre og sønner som har kontrollen over kvinnenes produkter og de barn de føder.

Mange muslimske kvinner kan ikke bevege seg fritt utenfor hjemmet uten at de er i følge med andre kvinner eller sammen med sin egen mann eller nære mannlige slektninger. Mange slike kvinner hevder at de ikke opplever restriksjonene som undertrykkende. Ordningen gir dem sikkerhet, beskyttelse, ærbarhet og respekt. For å bevare sitt eget rykte og kvinnens ærbarhet gjør vestlige menn på besøk i muslimske hjem klokt i å ikke opptre for familiært overfor kvinner. 

Norske kjønnsroller med et "fremmed" blikk

Se videoklippet.

  • Hvordan vil du oppsummere synet som framkommer fra U-landslaget om norske kjønnsroller?
  • Hvorfor er dette temaet så aktuelt i flerkulturelle samfunn?
  • På hvilken måte kan slike initiativ som Leo viser her være med på å forebygge kulturkonflikter?

Leo og U-landslaget 

Film og oppgaver

I filmen Den grønne sykkelen møter vi ei saudi-arabisk jente. Hennes høyeste ønske er en sykkel. I Saudi-Arabia er det forbudt for kvinner å kjøre bil. Det var også forbudt å sykle. Filmen forandret på det. Se filmen (1t 30 min.) og gjør oppgaver. Hva sier den om kvinnerollen i Saudi-Arabia? Er  Wadjda undertrykt?

Den grønne sykkelen – film og oppgaver 

Les mer

Kjønn, etnisitet og likestilling 

Kjønnsroller