Bilde

Aftenposten 1945

Aftenposten 1945

Oslo 194505: Fredsdagene mai 1945 / Kapitulasjonen. Adolf Hitler begikk selvmord den 30 april. Her leser en person meldingen i Aftenposten, under teksten "Der Führer falt, i kamp til siste åndedrag mot Bolsjevismen" Propagandaen fortsatte til det siste.