Fagstoff

Emballasje og mat

Publisert: 30.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

  • Se etter glass- og gaffelsymbolet på emballasje som skal brukes til mat. 
  • Til oppvarming av mat må emballasjen være godkjent for høye temperaturer.
  • Tørkepapir skal ikke være resirkulert.

Glass- og gaffelsymbol. Foto.  

 

 

Plastbokser fylt med mat kan frembringe helsefarlige miljøgifter ved oppvarming. Plastbokser kan frembringe helsefarlige miljøgifter ved oppvarming.  

 

 

 

 

 

Mat som varmes opp i ovn på tallerken. Foto. Mat som skal varmes, må ikke varmes i plastemballasje som ikke er godkjent til dette formålet.   

 

 

 

 

 

Bilde av en halvliters Farris-flaske. Foto. Disse flaskene er kun ment for vann, og de skal derfor ikke brukes til å lagre andre drikkevarer på.     

 

 

 

Merkingen skal opplyse brukeren om hvorvidt emballasjen er ment for kontakt med næringsmidler. Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativer og blir stadig mer utbredt på skåler, bokser og esker av plast. Symbolet illustrerer at varen er egnet til kontakt med mat og drikke. Varen kan alternativt gis en karakteriserende varebetegnelse, for eksempel brødpose eller matboks. Beskrivelsen «for næringsmidler» eller «for mat» oppfyller også forskriftens merkekrav på dette punktet.  

Folier

Aluminiumsfolier og plastfolier er mye brukt i privathusholdninger. Vær nøye med å lese bruksanvisningene for disse produktene ettersom de kan inneholde viktige bruksbegrensninger. Aluminiumsfolie er oftest ikke egnet til kontakt med sure og salte næringsmidler, plastfolier kan ha begrensninger for kontakt med fete næringsmidler eller være uegnet til oppvarming i mikrobølgeovn. 

Bokser og esker

Mange bruker tomme isbokser eller bærkurver til å oppbevare matrester. Denne typen emballasje er i utgangspunktet ment for engangsbruk. Vi bør ikke gjenbruke produktene til kontakt med andre næringsmidler enn det som emballasjen opprinnelig var fylt med. Kjøp heller plastbokser for næringsmidler i dagligvareforretningen. 

Tørkeruller

Ikke alle tørkeruller er egnet til mat. Tørkepapir som er produsert av resirkulert papir, bør ikke brukes i kontakt med mat eller som «reservefilter» til kaffetrakteren. Resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer som tungmetaller og trykkfargerester og er derfor kun egnet til å tørke hender og kjøkkenbenker. Tørkepapir som benyttes til å tørke av maten, bør være produsert for slik bruk. Det vil si at papiret bør være merket med glass- og gaffelsymbolet eller med en tekst som sier at produktet er egnet for direkte kontakt med kjøtt, fisk eller andre næringsmidler.  

Oppvarming i mikrobølgeovn

Bruk av plastmaterialer i mikrobølgeovn krever at plasten tåler varme. Det kan være lurt å se om bruk i mikrobølgeovn står omtalt i bruksanvisningen. Næringsmidler må ikke varmes i originalemballasjen dersom det ikke er spesifikt angitt på pakken. 

Pantbare gjenbruksflasker 

Gjenbruksflasker skal ikke fylles med andre næringsmidler enn det som ble tappet på dem fra mineralvannprodusentens side. Gjør det til en regel å legge flaskene rett i pantekassen! Forbrukerkjemikalier, som malingtynner, skirens eller motorolje, som helles på flaskene, vil kunne utgjøre en helsefare for den neste forbrukeren som benytter flasken. Heller ikke andre næringsmidler med sterk lukt eller smak må helles på flaskene ettersom stoffene kan sette seg fast i materialet. Selv om returflasker skal være grundig kontrollert, både med tanke på helsefarlige stoffer og sensoriske avvik før gjenfylling, må flaskene ikke pantes hvis man er i tvil om hvilke væsker som har vært oppbevart på dem.  

Lenke til Matkontaktforskriften 

Relatert innhold