Fagstoff

Objektsamling

Publisert: 28.09.2011, Oppdatert: 12.09.2017
Sommerfuglsamling

Læreplanen sier vi skal samle inn, kartlegge og utforske ulike organismer. Vi skal også navngi, bruke kunnskap om systematikk og legge fram resultatene fra undersøkelsene. Gjennom arbeidet med en objektsamling blir flere av kompetansemålene en naturlig del av prosessen. Mange velger derfor å bruke tid på objektsamling selv om læreplanen ikke lenger krever det.

Objektsamling av bløtdyrObjektsamling av dyr, hovedsakelig bløtdyr. 

Kongle spist av ekornDyrespor. Bilde av en kongle som et ekorn har spist på, kan benyttes i en objektsamling. 

Tegneserie.Tommy og Tigern lager objektsamling. 

Objektsamling av blåbærElevene kan godt lage egne oppsett i plantesamlingen. Her er et eleveksempel på hvordan blåbær er presentert i samlingen. 

Atrsbilder med mobilDagens teknologi gjør at det er mulig å lage fotoobjektsamling med hjelp av mobil. 

Jente som artsbestemmer planter ved hjelp av en flora.Bruk av oppslagsverk til å artsbestemme objektene til samlingen. 

Bilde av rein benyttet i en objektsamling.Bilde av rein som ble benyttet i en objektsamling. 

Spor fra jervSpor fra jerv – artsbestemt og redigert på mobiltelefon.

Objektsamling

En objektsamling er en samling av objekter som representerer ulike organismer. Objektsamlingen kan være sammensatt på ulike måter.

Samlingen kan for eksempel:

 • være en ren plantesamling av tørkede og pressede planter (herbarium)
 • representere det biologiske mangfoldet i et begrenset område
 • representere størst mulig del av systematikken
 • være en ren dyresamling av dyr, spor og sportegn

Åtte bilder med spor, ekskrement, fjær, sportegn, skjell og insekt.Eksempler på hvilke objekter en samling med dyr som tema kan inneholde.    
Det er viktig at objektene er av god kvalitet og representative for arten, slik at det letter arbeidet med identifisering og godkjenning. Når en plante presses, bør både stengel, blomster og blad være med, men ikke røtter.

Digital objektsamling

I de senere årene har det blitt mer og mer vanlig å lage digitale objektsamlinger. Eleven tar egne bilder av planter, dyr og sportegn. I etterkant blir bildene redigert, artene plassert inn i systematikken og skriftlige omtaler til hvert enkelt bilde lagt til. Det som er viktig her, er at det er god faglig og fototeknisk kvalitet på bildene slik at identifisering er mulig.

Skriftlig omtale

Hvert objekt skal ha en kortfattet skriftlig omtale. Den skal inneholde:

 • det vitenskapelige navnet
 • godkjent norsk navn
 • hvor objektet hører til i systematikken
 • dato og funnsted
 • hvem som fant det

En tørket plante er limt på et ark med opplysninger om arten. Foto.Bjønnkam på plantepapirarkI tillegg kan man gjerne ta med noe om tilpasninger, kulturhistorie tilknyttet objektet og utbredelsesområde for et begrenset utvalg.

Det er mulig å kjøpe plantepapirblokker i bokhandelen. Det består av ark hvor tørkede planter monteres på med teip eller kontaktpapir. I ferdige rubrikker skriver du inn de nødvendige opplysningene. Det er også et felt hvor lærer signerer ved godkjenning.

Omfang og organisering

Hvor stor samlingen skal være, er opp til faglærer i samråd med elevene å bestemme. Det mest vanlige er fra 30 til60 objekter, avhengig av hvilken modell som benyttes.

Ulike modeller

 • Individuelt - hver elev leverer egen objektsamling
 • Gruppe - flere elever samarbeider om en objektsamling
 • Klasse - alle i klassen bidrar med et begrenset antall objekter, men elevene skal ha kunnskap om hele samlingen

Siden det av erfaring kan være noen objekter som ikke blir godkjent, kan det lønne seg å ha med noen flere enn det kravet tilsier.

Organiseringen i samlingen bør sorteres etter rike, rekke, klasse og så videre. I tillegg bør det være nummerering på omtaler og objekter. Dette er spesielt viktig i de tilfellene hvor objektene er i esker, glass og lignende, mens de tilhørende omtalene er i en perm. Ikke sett på nummer før alle objektene er samlet og skal organiseres.

Innsamling

Objekt til samlingen er vanlig å samle under høstekskursjonen slik at det blir et verdifullt grunnlag for resten av skoleåret. Deretter kan elevene supplere samlingen på fritiden og til våren når det kanskje er tid for en ny ekskursjon.

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Faglig