Fagstoff

Båtbyggerfag

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Båthistorie

Vi har bygget smekre havgående båter i Norge i mer enn tusen år. Båtbyggerfaget skal ivareta disse lange tradisjonene og samtidig bidra til fornying. Opplæringa skal gi innsikt i og forståelse for det særegne ved båtbyggerens materialbruk enten det gjelder trebåtbygging eller komposittbåtbygging. Opplæringa skal også stimulere til formgiving og inspirere til kreativ bruk av materialer og konstruksjoner, samt bruk av framtidsrettet utstyr. Målet er at båtbyggeren kan bidra til å skape bærekraftige kystsamfunn ved å bygge og vedlikeholde fritidsbåter og mindre yrkesbåter.

 

reklametekst for en trebåtTrebåter forlenger livet 

 

To unge menn skrur på en båt motor. Foto.Mekking på båtmotor 

 

Trebåtbyggeren må ha grundig kjennskap til mange typer materialer, om ulike trevirkers oppbygging og egenskaper, om tørkeprosesser og bearbeiding, om mekaniske forbindelsesmetoder, liming, og overflatebehandling og mange typer tekniske installasjoner. Arbeidsoppgavene vil foruten forming og bearbeiding av tre også omfatte arbeid med stål og andre metaller og plast og andre komposittmaterialer.

Møte med en trebåtbygger
Leverandør: NRK
 

Komposittbåtbyggeren lager mindre båter i plast, komposittmaterialer og metall. Kompositt består i hovedsak av et karbonfiberarmert polymermateriale som er ekstra lett og særdeles sterkt. Det har meget høy slagfasthet og motstår godt slitasje og ytre belastninger. Arbeidsplassen kan være i små eller mellomstore bedrifter. Arbeidsoppgavene kan omfatte både bygging av nye båter, eventuelt produksjon av deler til større båtbyggerier, eller det kan dreie seg om reparasjon og vedlikehold.

Jenter fra Blakstad bygger båt
Leverandør: NRK

Kjernen i båtbyggerfaget, enten det dreier seg om trebåter eller komposittbåter, handler om hvordan vann og krefter fra sjøen, bølger og vind, virker inn på båten og dens konstruksjon. Sentralt i faget står derfor inngående forståelse for form, materialer og teknikker. Sans for god design og ferdigheter i konstruksjon med tegning - visualisering - er viktig. Og selv om faget bygger på lange tradisjoner, står evnen til nytenkning svært sentralt i et fag som på verdensbasis utvikler seg raskt.

En liten pram
Leverandør: NRK

Etter Design og håndverk Vg1 kan du ta utdanning som båtbygger på skole Vg2, og deretter to år med opplæring i bedrift, enten i komposittbåtbygger- eller i trebåtbyggerfaget. Alternativt kan du i et tredje studieår ta påbygging til generell studiekompetanse.

Oppgaver

Aktuelt stoff